Wegenwerken: wat met uw terras?

Bij werken in uw straat kan u tijdelijk uw terras niet meer buiten zetten. Wanneer moet u uw terras weghalen? Kan u steun krijgen voor de hinder die dit veroorzaakt? Alle antwoorden op een rijtje.

Wanneer moet u uw terras weghalen? 

Enkele weken voor de werken starten, krijgt u een aangetekende brief van de stad. Daarin staat vanaf welke datum uw terrasvergunning wordt ingetrokken. 

Wanneer kan u uw terras terugplaatsen?

Zodra de werken zijn afgerond. Hiervoor hebt u een nieuwe terrasvergunning nodig.

Wat met uw horecabelasting?

Als uw terras niet geplaatst kan worden door werken van openbaar nut, kan u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen.

Wat als uw terrastoelating niet ingetrokken wordt, maar u uw terras niet (volledig) kan plaatsen? 

Als u uw terras minstens 30 dagen niet of niet volledig kan plaatsen, krijgt u een vermindering van de terrasbelasting. Deze vermindering vraagt u binnen de 15 dagen na de start van de werken schriftelijk aan. Ook hier moet u het aantal volledige maanden dat u uw terras niet kunt zetten, niet meer betalen. 

Wat als de werken langer duren dan gepland? 

De terrastaks geldt pas vanaf het moment dat u uw terras hebt teruggeplaatst. 

Hoe groot mag uw terras zijn na de werken? 

De stad probeert er bij werken voor te zorgen dat u een terras van dezelfde grootte als voordien kunt plaatsen. Houd wel rekening met de veiligheids- en  toegankelijkheidsvoorschriften uit het terrasreglement (.pdf).

Kan ik mee beslissen over de grootte van mijn terras na de werken? 

In bepaalde straten met veel horecazaken maakt de stad een terrasplan op met de betrokken horeca-uitbaters. Als uitbater ontvangt u steeds een uitnodiging om dit overleg bij te wonen. 

Kan u steun krijgen bij hinder door openbare werken? 

Bij hinder door werken kunt u een hinderattest aanvragen. Met dit attest kunt u een beroep doen op steunmaatregelen.

Contactgegevens

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Delen

Sectoren