Meting van de Antwerpse winkelstraten 2019

Het winkelaanbod in de stad verandert continu. Winkelkernen groeien, verschuiven of krimpen in. Die dynamiek lees je ook in de driejaarlijkse ‘Meting van de Antwerpse winkelstraten’.

De meting van 2019 onderzoekt 54 winkelgebieden in alle Antwerpse districten. Er is een gedetailleerde fiche per winkelgebied beschikbaar. Het rapport bevat ook een analyse van dichtheid, leegstand, commerciële mix, ketenfilialen en imagoverlagende handel.  

Enkele interessante resultaten in deze meting

 1. Er zijn in die 54 gebieden 8.459 panden geïnventariseerd, waarvan 6.567 met een commercieel karakter. Van deze commerciële panden zijn er 5.497 in gebruik. De verhouding hiervan ten opzichte van het totale aantal panden, zowel niet-commercieel als commercieel (actief en niet-actief), heet de commerciële dichtheid. Voor 2019 is die 65 %, een daling van 5 % tegenover 12 jaar geleden.
   
 2. De winkeldichtheid is een verfijning van de commerciële dichtheid. Bij de winkeldichtheid kijken we  enkel naar het aantal zuivere winkelpanden in gebruik (dagelijkse artikelen, periodieke en uitzonderlijke goederen) en niet naar horecazaken of diensten. Dit aantal brengen we dan in verhouding tot het totale aantal panden. Gemiddeld is de winkeldichtheid in de Antwerpse winkelstraten 35,58 %.
   
 3. In 2019 waren er 842 leegstaande commerciële panden. In verhouding tot het totale aantal geïnventariseerde commerciële panden (6.567), betekent dit een leegstand van 12,82 %.
   
 4. Sinds 2007 stagneert het percentage ketenfilialen en schommelt het rond de 13,5 %. In absoluut aantal ketenfilialen zien we een daling sinds 2010. 
   
 5. De groep van imagoverlagende handelszaken is limitatief vastgelegd (o.a. nachtwinkels, belwinkels, gokwinkels). In 2019 waren er in de geïnventariseerde winkelstraten 247 commerciële panden die tot die categorie behoorden. In verhouding tot het totaal aantal actieve commerciële panden, namelijk 5.497, betekent dit 4,49 %.

Samen met de Beleidsnota Detailhandel vormen de Metingen van de Antwerpse winkelstraten de basis voor beleidsadvies en -instrumenten met betrekking tot detailhandel en de kernwinkelgebieden.

Bekijk de gedetailleerde fiche per winkelgebied (.pdf)
 

De inventarisatie van 2019 werd uitgevoerd nog voor de coronacrisis uitbrak.

Contact

Bijkomende informatie nodig? Of interesse in de vorige rapporten van de Meting van de Antwerpse winkelstraten (2016 en vroeger)? Mail detailhandel.horeca@antwerpen.be

Delen

Sectoren