"Wie mode zegt, zegt Antwerpen"

Modeplan stad Antwerpen

Antwerpen heeft al enkele decennia een unieke status in de modewereld, maar toch kwam die internationale positie van Antwerpen als modestad onder druk te staan. Samen met sleutelfiguren uit de sector en met Flanders District of Creativity maakte de stad een grondige analyse van de mode-industrie. De Britse mode-expert Jan Miller werd ingeschakeld om – na bevraging van de sector – een voorstel van strategische visie uit te werken.

Nieuwe modevisie “Wie mode zegt, zegt Antwerpen”

De analyse toont de sterkte van Antwerpen als modestad, maar raakt ook aan vele zwakke punten. Daarom werkte de stad in juli 2021 een nieuwe visie uit met de blik op 2030, waarin 5 grote actiedomeinen worden benoemd. Of zo je wil, modelijnen. Deze visie werd uitgewerkt tot een plan met concrete acties, waarvan er al een aantal werden uitgerold.

LEES HIER HET VOLLEDIGE MODEPLAN (NL)

FASHION PLAN (ENG)

Delen