Winterproof terras

Deze foto werd genomen voor de geldende coronamaatregelen. Horecazaken zijn momenteel gesloten.

Je kan jouw terras winterproof maken. Lees hierna wat je daarvoor kan doen.

Tijdelijk winterproof maken van je standaard vergunde terras

Mag jij je terras afschermen en winterproof maken?

Ja, je mag onder bepaalde voorwaarden in de winter extra beschutting voorzien op je standaard vergunde terras. Het mag echter niet op de tijdelijke uitbreidingsterrassen. De tijdelijke winterterrassen mogen uitzonderlijk geplaatst worden tijdens de winterse periode van 15 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022.

A. Heb je geen standaard vergund terras en wil je dat aanvragen?

Dat kan! Vraag hier een standaard terrastoelating aan.

B. Heb je wel een standaard vergund terras?

Dan heb je geen extra toelating nodig voor de terrasuitbreiding, als je voldoet aan de voorwaarden uit dit politiereglement. Dit is een tijdelijke afwijking op het bestaande terrasreglement. Dit is toegelaten op reguliere terrassen (niet op tijdelijke uitbreidingsterrassen):

 • Op gevelterrassen:
  • Het plaatsen van terrasschermen (max 1,60m hoog waarvan bovenaan minstens 1,20m doorzichtig moet zijn) aan de voorzijde van het terras, parallel aan de gevel, op voorwaarde dat:
   • er minstens 1 meter vrije doorgang wordt gelaten. De minimale evacuatiedoorgang blijft steeds behouden;
   • er te allen tijde minstens 50 cm vrije ruimte is tussen de terrasschermen en de eventuele vergunde overkapping door onder meer een zonneluifel (die aan de gevel hangt), zonnetent (op 2 poten, type De Keyserlei) of parasol;
  • Het voorzien van zijflappen aan reeds vergunde zonneluifels tegen de gevel, zonnetenten op twee poten en parasols. Deze zijflappen mogen enkel aansluiten op de terrasschermen of op de grond (zonder verankering) indien de voorzijde van het terras, parallel aan de gevel, volledig open is. 
 • Op eilandterrassen met een maximale oppervlakte tot 99 m²:
  • het plaatsen van terrasschermen (max 1,60m hoog waarvan bovenaan minstens 1,20m doorzichtig moet zijn) op voorwaarde dat 1 zijde volledig open is;
  • het voorzien van zijflappen aan de parasols. Deze zijflappen mogen aansluiten op de terrasschermen of de grond (zonder verankering) op voorwaarde dat 1 zijde volledig open is.
 • Op eilandterrassen met een oppervlakte groter dan 99 m²:
  • het plaatsen van terrasschermen (max 1,60m hoog waarvan bovenaan minstens 1,20m doorzichtig moet zijn) (zonder zijflappen aan de parasols) op voorwaarde dat 1 zijde volledig open is;
  • het voorzien van zijflappen aan de parasols op voorwaarde dat er aan elke zijde minstens 50 cm vrije ruimte is tussen de terrasschermen en de parasol én 1 zijde volledig open is.
 • Op eilandterrassen op een parkeerplaats:
  • het plaatsen van een zonnetent op 2 poten zonder zijflappen; 
  • de tentzeilen van deze zonnetent moeten uitgevoerd zijn in een neutrale kleur en de constructie van de zonnetent moet uitgevoerd zijn in een neutrale grijze kleur;
  • de zonnetent moet bij voorrang verankerd worden aan de verhoogde vloer op de parkeerplaats of aan het terrasscherm. Enkel indien dit niet mogelijk is dient gewerkt te worden met een vloerplaat of kruis, optioneel verankerd aan de grond (niet in de grond) conform de voorwaarden van stad Antwerpen. De verharding van het openbaar domein mag daarbij niet gewijzigd worden: de voet dient bovenop de bestaande verharding geplaatst te worden. De verankering aan de grond houdt in dat een vloerplaat of kruis geplaatst mag worden die indien nodig met bouten en chemische ankers vastgemaakt wordt aan het openbaar domein. De precieze voorwaarden lees je hier.

Let op: als je vergunningsplichtige veranderingen wil uitvoeren, moet je wel een aanvraag tot een omgevingsvergunning indienen. 

Er mag ook verwarming en verlichting worden voorzien op je standaard vergunde terras. Toestellen voor verwarming moeten zorgvuldig geplaatst worden zodat het risico op omvallen en/of omtrekken en/of breuk van de leiding vermeden wordt, daarnaast moet er verplicht in de onmiddellijke omgeving van het terras een gekeurde brandblusser van minimaal één bluseenheid aanwezig zijn.

De bedrading voor de stroomvoorziening van toegelaten verwarmingstoestellen en verlichtingstoestellen mag uitsluitend over de openbare weg lopen indien deze zich op een minimale hoogte van 4 meter boven het straatniveau bevindt.

Belangrijk! Tenten, vaste constructies, zonneluifels op 4 poten, enz zijn niet toegestaan.
Zie alle voorwaarden in het tijdelijk politiereglement. Daar vind je ook de algemene richtlijnen over de veiligheid van je terras

Meer info

 

Sectoren: 
Deel deze pagina: