Overheidsopdrachten uitvoeren

Stad Antwerpen wil zoveel mogelijk ondernemers de mogelijkheid bieden om een opdracht voor de stad uit te voeren. 

Overzicht van opdrachten

Stad Antwerpen publiceert elke nieuwe opdracht op de federale overheidswebsite www.publicprocurement.be.

 • U kan de database doorzoeken naar opdrachten binnen uw vakgebied.
 • Na registratie kan u verschillende zoekprofielen aanmaken en per mail interessante (potentiële) overheidsopdrachten ontvangen.

Bekijk het overzicht van lopende opdrachten bij stad Antwerpen.

Bekijk de lopende oproepen van AG Vespa.

 

Hoe kandidaat stellen?

U vult uw gegevens in en uploadt uw offerte op de overheidswebsite e-tendering

Voor de bestekken van Stad Antwerpen kan u enkel digitaal inschrijven. Papieren offertes worden niet meer aanvaard.

Opgelet! Als uw offerte niet voldoet aan alle vereisten die opgenomen zijn in het bestek, is ze onregelmatig. Uw offerte wordt dan niet opgenomen in de beoordeling. Enkele tips:

 • Dien uw offerte op tijd in.
 • Laat uw offerte digitaal ondertekenen door een persoon die de onderneming wettelijk mag vertegenwoordigen. Een gescande handtekening is onwettig.
 • Voeg alle gevraagde documenten toe. 
 • Uw offerte mag maximaal 350 MB groot zijn, elk doorgestuurd file maximaal 80 MB.

Aanbod IT-opdrachten Digipolis

Start-ups als partner van digitaal Antwerpen
Snelheid, inventiviteit en frisse nieuwe invalshoeken zijn sterke troeven van creatieve ondernemingen en start-ups. Antwerpen biedt op dit vlak niet alleen enorm veel potentieel, maar neemt ook heel wat initiatieven om start-ups te ondersteunen. Het ligt dus voor de hand dat de stad en haar IT-partner Digipolis in deze vijver vissen voor de realisatie van de smart city ambities.

Via een uniek afgeslankt aankoopproces binnen de wet op de overheidsopdrachten bouwde Digipolis een start-up ecosysteem uit. De samenwerking met dit ecosysteem laat innovatie instromen.

Overzicht van IT-opdrachten en -uitdagingen
Op antwerpen.digipolis.be vindt u opdrachten en uitdagingen waarvoor we creatieve, snelle en in-kosten-beperkte IT-oplossingen zoeken. Via uw A-profiel kan u snel en eenvoudig inschrijven voor een uitdaging of opdracht.

De overige IT-opdrachten worden gepubliceerd op de federale overheidswebsite www.publicprocurement.be.

Over Digipolis
Digipolis is de digitale partner van stad Antwerpen. Zij faciliteren, beheren en ondersteunen de end-to-end IT-infrastructuur van de groep Antwerpen en ontwikkelen mee de stedelijke innovatieve digitale applicaties. Dit doen zij o.a. via hun Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS) en door hun intensieve samenwerking met creatieve ondernemingen en start-ups.

Digipolis gelooft in de kracht van communities en een open huis. In hun DigAnt Café meetup groep nodigen zij iedereen uit om ervaringen en kennis te delen om solide, innovatieve oplossingen te bedenken, te ontwerpen en te bouwen.

Contactgegevens
Digipolis Antwerpen
Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
antwerpen@digipolis.be

Transitie OCMW

Stad en OCMW samen
In heel Vlaanderen zijn OCMW’s en gemeentelijke diensten sinds 2019 samengegaan.
Het einddoel: klanten een nog betere dienstverlening bieden en efficiënter werken door maximale samenwerking. In Antwerpen hebben we die integratie ook doorgevoerd: OCMW en stad Antwerpen zijn één organisatie, en communiceren onder de vlag van de stralende A. Alleen juridisch blijven het twee afzonderlijke organisaties.

Wat veranderde er?
Postadres en maatschappelijke zetel
Het algemeen postadres en de maatschappelijke zetel van OCMW Antwerpen zijn dezelfde als die van de stad: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Let op: De postadressen van de sociale centra en van de afdeling Activering  (Tuinbouwstraat 8) veranderen niet.

‘Wijziging’ van de ondernemingsnummer
Sommige budgetten zijn overgedragen naar de stad Antwerpen en vallen dus onder het ondernemingsnummer van de stad en sommige blijven vallen onder het ondernemingsnummer van OCMW. 
Let goed op de bestelbon bij het opsturen van facturen. Het logo van het OCMW staat er namelijk niet meer op en het adres is hetzelfde als dat van de stad Antwerpen. 

Algemeen telefoonnummer
Het infopunt van het OCMW is geïntegreerd in het stedelijk contactcenter: tel. 03 22 11 333, info@antwerpen.be.

Veelgestelde vragen over het indienen van een offerte

Hoe dient u een offerte in?

Welke software heeft u nodig?

 • Internet browser: Internet Explorer 6 of hoger, Mozilla, Chrome
 • JAVA-software: minimaal versie 6, update 16

Hoe ondertekent u een offerte digitaal?

 • Met uw elektronische identiteitskaart. U heeft hiervoor nodig:
 • Door een bevoegd persoon.
  • gevolmachtigd door de onderneming (te bewijzen met statuten).
  • met volmacht binnen e-Tendering.
 • Met een geldig certificaat (voor buitenlandse ondernemingen).

Zie ook in de handleiding van eTendering bij het onderdeel ‘Tekenen met je eigen sofware en token’

Wil je graag meer weten over e-Procurement, neem dan contact op met de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale van groep stad Antwerpen: tel. 03 338 25 00 of gac@antwerpen.be.

Insturen van een factuur

Sinds 2015 werkt de stad enkel nog met digitale facturen, creditnota’s en vorderingsstaten. Daar waar er vroeger de nadruk werd gelegd op het sturen van e-pdf facturen via mail wil de stad mee evolueren en vol inzetten op een e-factuur.

Deze manier van facturen is ondertussen de standaard geworden voor zowel de Federale als de Vlaamse Overheid. Deze eenvormigheid biedt dan ook heel wat voordelen voor zowel de  Belgische als de buitenlandse leveranciers die slechts rekening moeten houden met één Europees uniform formaat om veilig en goedkoop facturen te sturen naar de overheid.

Bent u nog niet klaar voor deze oplossing of werkt u ook nog met vorderingsstaten dan kan u nog steeds gebruik maken van onze elektronisch postbus. Vanaf 1/1/2019 kan u de facturen en creditnota’s van 4 entiteiten (Stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, Beschut Wonen en AG Energiebesparingsfonds) naar 1 gezamenlijke postbus sturen factuur@antwerpen.be.

Voor de vorderingsstaten zijn er geen wijzigingen die kan u blijven sturen naar vorderingsstaten@antwerpen.be

Alle documenten moeten in pdf-formaat bezorgd worden.

Per factuur of vorderingsstaat moet u één pdf bezorgen, maar meerdere pdf’s per mail zijn mogelijk.

Informatie
Wenst u meer informatie over deze manier van factureren verwijzen wij u graag naar de site van de Vlaamse Overheid, https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-procurement/e-invoicing-voor-leveranciers
De technische informatie specifiek voor de stad over deze manier van factureren kan u in het cookbook vinden. Daarnaast kunt u een voorbeeld van de eInvoice Digipolis Antwerpen BIS3.0 en de eInvoice Digipolis Antwerpen UBL2.1 bekijken.

Digitale bestelbon

Wenst u uw bestelling rechtstreeks te ontvangen via een standaard XML-formaat, laat ons iets weten via FI_leveranciersboekhouding@antwerpen.be. Technische informatie hierover kan u reeds terugvinden in dit document. 

Vragen
Voor vragen over uw levering, werk of dienst aan de stad, neemt u contact op met de dienst die de bestelling geplaats heeft. U vindt de gegevens op de voorkant van de  bestelbon.
Heeft u vragen over het digitaal factureren, openstaande facturen of andere vragen over dit onderwerp dan kan u mailen naar FI_Leveranciersboekhouding@antwerpen.be.

Plaatsingsprocedures

De overheid die een opdracht uitschrijft, kiest zelf welke plaatsingsprocedure ze gebruikt om de opdracht toe te wijzen. De drie meest voorkomende zijn:

 • de openbare procedure;
 • de niet-openbare procedure;
 • de onderhandelingsprocedure.

Openbare procedure

Elke belangstellende ondernemer kan, naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht, een offerte indienen. De openbare procedure verloopt in 1 fase. Alle regelmatige offertes worden met elkaar vergeleken. De offertes kunnen o.m. worden beoordeeld (a) ofwel alleen op basis van de prijs, (b) ofwel op meerdere criteria zoals prijs, kwaliteit, technische waarde, nazorg, geboden garanties, plan van aanpak etc.
In het geval (a) wordt de opdracht toegewezen aan de onderneming die de laagste offerte indient.
In het geval (b) wordt aan elk criterium een score toegekend. De onderneming met de hoogste eindscore mag de opdracht uitvoeren.

Niet-openbare procedure

De opdracht wordt eerst aangekondigd. U kan dan uw aanvraag tot deelneming stellen. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een bestek. De niet-openbare procedure verloopt dus in 2 fasen:
1. eerst een vraag tot deelname;
2. daarna een vraag aan de ‘geselecteerde’ kandidaten om een offerte in te dienen.
Opnieuw kunnen de offertes o.m. worden beoordeeld, ofwel op basis van alleen de prijs,  ofwel op basis van meerdere criteria zoals prijs, kwaliteit, technische waarde, nazorg,  geboden garanties, plan van aanpak etc.

Onderhandelingsprocedure

Bij een onderhandelingsprocedure onderhandelt de aanbestedende overheid met één of meer inschrijvers over de voorwaarden van de opdracht. Iedereen die objectief vergelijkbare offertes indient, nodigen we uit om deel te nemen aan de onderhandelingen. De aanbestedende overheid kan ook aan één of meerdere inschrijvers vragen om een verbeterde (of laatste) offerte in te dienen.

Drempelwaarde Europese opdrachten

Als een opdracht een bepaald bedrag overschrijdt, moet de overheid Europees aanbesteden. Voor een openbare, een niet-openbare en een onderhandelingsprocedure gaat het om volgende bedragen:

  Opdrachten geplaatst in 2018-2019   Opdrachten geplaatst in 2020-2021  
Werken 5.548.000 euro (excl. btw) 5.350.000 euro (excl. btw)
Leveringen 221.000 euro (excl. btw) 214.000 euro (excl. btw)
Diensten 221.000 euro (excl. btw) 214.000 euro (excl. btw)

Duurzaamheid

Stad Antwerpen stelt duurzaamheid centraal in haar aankoopbeleid. We willen goederen, diensten en werken aankopen waarvan de impact op het milieu beperkt is. Zo vervullen we een voorbeeldfunctie en breiden we de markt voor duurzame producten, diensten en werken uit.

In onze opdrachten geven we de voorkeur aan

 • energiezuinige apparatuur of voertuigen, producten die een lange levensduur hebben, niet-giftige verven, poetsmiddelen en inkten
 • producten gemaakt van hernieuwbare grondstoffen of gerecycleerd materiaal
 • producten die na gebruik herbruikbaar of minstens recycleerbaar zijn

Stad Antwerpen koopt nooit producten aan die gemaakt worden in bedrijven waarin kinderen zijn tewerkgesteld of waar geen vakbondsvrijheid heerst.

Veiligheidseisen

Als ondernemer of (onder)aannemer respecteert u de veiligheidseisen (.pdf) die door stad Antwerpen worden opgelegd.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 25 00

Alle werkdagen bereikbaar van 7 tot 16 uur.

Delen