Uitstalling plaatsen op de openbare weg

U wil voor uw winkel een uitstalling plaatsen, zodat u op de openbare weg uw producten kan uitstallen? Dan heeft u een toelating nodig van de dienst vergunningen.

Hoe aanvragen?

 1. Alle voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling vindt u onder titel 3, hoofdstuk 8, afdeling 4 van de politiecodex.
 2. Vul het aanvraagformulier in. Voeg duidelijke kleurenfoto’s van uw pand toe aan de aanvraag.
 3. Voeg een plattegrond toe van de gewenste uitstallingszone. Maak daarvoor gebruik van het standaardformulier dat voor uw uitstalling van toepassing is:
 4. Bezorg uw aanvraag:
  • ofwel digitaal via het e-loket
  • ofwel tegen ontvangstbewijs aan de dienst vergunningen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
  • ofwel aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
 5. Hebt u een belwinkel, CBD-winkel, club-vzw, handcarwash, massagesalon, nachtwinkel, shishabar, telecomwinkel of seksinrichting (waar pornografische vertoningen plaatsvinden)? Vraag uw toelating aan via de centrale aanvraag ondernemingsvergunningen op deze pagina.

Behandelingsprocedure

 • 14 kalenderdagen na ontvangst van uw aanvraagformulier ontvangt u een schriftelijke bevestiging als uw aanvraag volledig en juist is ingediend.
 • Binnen 75 kalenderdagen na de vaststelling van volledigheid wordt een beslissing genomen.
 • U ontvangt de beslissing ten laatste 10 dagen later.

Vanaf wanneer mag u een uitstalling plaatsen?

U mag pas een uitstalling plaatsen vanaf het moment dat u de toelating ontvangen heeft. Deze moet op elk verzoek van een bevoegd ambtenaar of de politie kunnen worden voorgelegd.

Belasting op uitstalling

Wil u een terras, een uitstalling of een publiciteitshouder op de openbare weg plaatsen? U betaalt hiervoor een belasting aan stad Antwerpen.
Alle info over de belasting op de inname van de openbare weg.

Inname zonder toelating

Voor sommige innames op het openbaar domein heeft u geen toelating nodig. U kan hier meer informatie over terugvinden onder titel 3, hoofdstuk 8, afdeling 2 en 3 van de politiecodex.

Contact

Omgevingsvergunningen

Contactgegevens

Tel: 
03 22 11 333

Telefonisch: elke werkdag van 9 tot 17 uur

Delen