Kansspelinrichting uitbaten

Wil je een kansspelinrichting uitbaten in stad Antwerpen of een kansspelautomaat plaatsen in uw horecazaak? Dan heb je een vergunning nodig. Welke aanvraagprocedure je moet volgen, hangt af van het type kansspelinrichting.

Convenant wedkantoor afsluiten en advies burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse IV

 1. De locatie van je wedkantoor moet op minstens 1000 m wandelafstand liggen van andere vergunde wedkantoren. Een lijst van de vergunde wedkantoren vindt je op de website van de Kansspelcommissie. Zorg er voor dat de door u gekozen locatie niet in de nabijheid ligt van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en plaatsen die vooral door jongeren bezocht worden.
 2. Via het e-formulier vraag je een advies burgemeester aan en sluit je een convenant met stad Antwerpen.
 3. Na het sluiten van een convenant, vraag je een vergunning 'klasse F2' aan bij de Kansspelcommissie

Vergunning voor een speelautomaat aanvragen

Om een speelautomaat in je horecazaak te plaatsen, heb je een vergunning klasse C nodig. Je kan een vergunning voor maximaal 2 speelautomaten aanvragen.

 1. Vraag een ‘advies burgemeester’ aan via dit aanvraagformulier
 2. De stad vraagt advies aan politie en de burgemeester levert een advies af.
 3. Met dit advies vraag je bij de Kansspelcommissie een vergunning 'klasse C' aan.

Stad Antwerpen aanvaardt enkel digitale aanvragen via bovenstaand e-formulier voor het ‘advies burgemeester’. Aanvragen verstuurd via de post, worden niet behandeld en  worden teruggestuurd.

  Vergunning voor een lunapark of automatenhal aanvragen

  1. Vraag via handhaving.uv@antwerpen.be een advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan voor de exploitatie van een kansspelinrichting 'klasse II'. 
  2. Sluit een convenant met stad Antwerpen. Dit doe je door een aangetekende brief te sturen naar de burgemeester t.a.v. Maatschappelijke Veiligheid, Toezicht en handhaving.
  3. De vergunning zelf vraagt u aan bij de Kansspelcommissie.
    

  Contactgegevens

  Tel: 
  03 338 66 88

  Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur

   

  Delen

  Sectoren

  Thema's