Bodemattest aanvragen

Wil u een grond verkopen? Dan moet u bij OVAM een bodemattest aanvragen. U kan afgeleverde attesten bij stad Antwerpen inkijken.

Bodemattest aanvragen?

Om een grond te verkopen, moet u een bodemattest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Dat bodemattest vermeldt alle gekende gegevens over de grond.

Als u een aanvraag indient, wordt uw grond onderzocht. Het resultaat daarvan wordt opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR). Dat informatieregister bevat ook alle gronden waarop risicoactiviteiten plaatshebben of -hadden.

Waar inkijken?

Afgeleverde bodemattesten kan u inkijken bij de dienst milieuvergunningen.

Delen