Verkopen op de openbare markt

Wil je op een openbare markt in de stad Antwerpen staan of sta je er al en wil je meer weten over het marktabonnement en de gang van zaken op de openbare markt? Dan vind je hier alvast meer informatie.

Nieuws 


Overzicht openbare markten in Antwerpen en marktplannen

Dagelijks vinden er verschillende markten plaats in stad Antwerpen. In het overzicht openbare markten vind je een lijst van de openbare markten en de bijhorende marktplannen.

Op 28 juni 2021 keurde de gemeenteraad een aangepast marktreglement goed. Op basis van dit reglement is het vanaf nu ook mogelijk dat de wekelijkse markten plaatsvinden op wettelijke feestdagen. De beslissing hierover wordt genomen per district door het districtsbestuur.

Marktabonnement

Met een marktabonnement krijg je een vaste standplaats op de openbare markt en ben je altijd zeker van een plaats. Een volledige beschrijving van de procedure en termijnen, vind je in het marktreglement.


Losse standplaats

In 2021 startte stad Antwerpen met een voorafgaande loting van losse standplaatsen voor de zaterdag- en zondagmarkt op de Oudevaartplaats en omgeving en de Vrijdagmarkt op het Sint-Jansplein. Deze nieuwe werkwijze werd goed geëvalueerd door het stadsbestuur en de markthandelaars.

  • Als losse markthandelaar weet je vooraf of je uitgeloot bent om op de markt te staan. Als je uitgeloot bent, moet je aanwezig zijn. Ben je afwezig zonder wettiging dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt.
  • De markt is veiliger want er zijn geen oprijbewegingen meer van losse markthandelaars na opstelling.
  • De retributie (standgeld) wordt via factuur betaald.

De loting wordt momenteel gebruikt worden voor alle openbare markten waar plaatsen beschikbaar zijn. Op 28 juni 2021 keurde de gemeenteraad wijzigingen aan het marktreglement goed die de voorafgaande loting voor alle openbare markten mogelijk maakt.

Tarieven en facturatie

Alle tarieven vind je overzichtelijk terug in het retributiereglement. Als abonnementhouder betaal je 2 keer per jaar abonnementsgeld, je krijgt hiervoor een factuur. Je kan ook een elektriciteitsabonnement afsluiten, waardoor je voor je elektriciteitsaansluiting een aanzienlijke korting krijgt. Ontvang je de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld je aan op deze website.

Er is geen prijsstijging, maar vanaf de volgende facturatieperiode kan je factuur hoger of lager liggen dan voordien. Dit kan het gevolg zijn van wijzigingen in je abonnement tijdens de vorige abonnementsperiode, bijvoorbeeld door een uitbreiding of inkrimping van de standplaats of een overdracht. Deze wijzigingen worden onmiddellijk verrekend in je nieuwe factuur.

Wijziging gegevens onderneming

Je e-mailadres of een wijziging in je bestaande onderneming (telefoonnummer en/ of adresgegevens) geef je door via een e-mail naar markten.foren@antwerpen.be.

Schenken van alcoholische dranken op de markt

Wens je als markthandelaar alcoholische dranken te serveren, dan heb je een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze kan je aanvragen via het elektronisch formulier op deze webpagina.

Veiligheid op de markt

Op de openbare markten in Antwerpen komen heel wat bezoekers en ondernemers samen. Ben je markthandelaar en gebruik je installaties op gas of elektriciteit? Wees je dan bewust van de veiligheidsrisico’s.

In deze folder vind je de vereisten waaraan je standplaats minimaal moet voldoen.

Bijzondere markten en marktstandplaatsen
Wens je iets te melden of heb je vragen over je persoonlijk dossier? Stuur dan een e-mail naar ons nieuw mailadres: markten.foren@antwerpen.be.

Delen

Sectoren

Thema's