Kermisstandplaats aanvragen

Wil u een kraam of attractie uitbaten op een Antwerpse kermis, vraag dan een standplaats aan bij stad Antwerpen.

Nieuws


Overzicht kermissen, kermisplannen en vrije standplaatsen

Een overzicht van alle kermissen in stad Antwerpen en de kermisplannen vindt u hier.

Vacature Gitschotelwijkfoor – inschrijven kan tot 30/07/2021

Voor de Gitschotelwijkfoor op de Karel de Preterlei te Borgerhout (13 augustus – 22 augustus 2021, onder voorbehoud coronamaatregelen) is er een vacature voor een extra abonnementsplaats.

Voorwaarden attractie:

 • Suikerspin: maximum 3 meter gevelbreedte op 2 meter kraamdiepte

Hoe een standplaats aanvragen?

Standplaatsen kunnen worden toegewezen als abonnement of voor de duur van de kermis. Dit wordt steeds in de vacature vermeld. Een aanvraag voor een nieuwe standplaats is definitief en kan niet gewijzigd worden. Inschrijven kan via het eformulier, enkel wanneer er vrije vacatures zijn.

Voor uw aanvraag hebt u nodig:

 • machtiging kermisactiviteiten als werkgever of machtiging ambulante activiteiten;
 • jaarlijkse verzekeringsattesten van de makelaar of verzekeringspolis betreffende burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
 • jaarlijks keuringsattest van snelblussers;
 • jaarlijks keuringsattest van de elektrische installatie;
 • foto‘s, beschrijving van de aard, afmetingen en eventueel opstellingsplan van de instelling(en), woonwagen(s), caravan(s), generator, koelcel(len), voorraadwagen(s) enz;
 • risico-analyse type A of B (indien van toepassing);
 • attest periodiek nazicht (3 jaar voor type A en 10 jaar voor type B) (indien van toepassing);
 • jaarlijks keuringsattest van eventuele generatoren (indien van toepassing);
 • bij onduidelijkheid of betwisting, het schriftelijk bewijs waaruit het rechtmatig gebruik van de instelling tijdens de kermisperiode blijkt, namelijk aankoopdocumenten of een notarieel geregistreerde huur- of leasingakte (indien van toepassing);
 • referentielijst nuttige kermiservaring (indien van toepassing).

Hoe een standplaats wijzigen?
Tarief

Voor een standplaats betaalt u standgeld en eventueel een elektriciteitsbijdrage. In het retributiereglement (.pdf) vindt u alle prijzen. Het standgeld is afhankelijk van de grootte van uw standplaats, de foor en de periode.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld u aan op deze website.

Indienen jaarlijkse keuringsdocumenten

Jaarlijks moet u de keurings- en verzekeringsdocumenten bezorgen aan het Bedrijvenloket, telkens vóór 25 maart, en zeker vóór uw deelname aan een Antwerpse kermis.

Dien uw keurings- en verzekeringsdocumenten in

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Bereikbaar
Via mail: doorlopend
Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
Aan het loket: wegens de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk om een afspraak te maken en het loket te bezoeken.
 

Delen

Sectoren

Thema's