Hoe komt een werkervaringsklant (artikel 60, § 7) bij uw bedrijf terecht?

Onze maatschappelijk werkers bekijken welke klant het beste past bij uw vacature. Na een sollicitatiegesprek beslist u of de klant bij u mag starten.

De selectie

De maatschappelijk werker onderzoekt welke vorm van werk bij de klant past en of hij voor bepaalde trajecten zoals artikel 60, § 7  in aanmerking komt.  Hij houdt daarbij rekening met de competenties en opleidingsnoden.
Knelpunten die het starten met een job verhinderen (zoals bijvoorbeeld kinderopvang), pakken de maatschappelijk werker en de klant samen aan.
Vindt de maatschappelijk werker een geschikte vacature? Dan volgt een selectiegesprek bij de selectieverantwoordelijke.

Het selectiegesprek

In dit gesprek bevraagt de selectieverantwoordelijke de klant over:

  • zijn motivatie
  • zijn CV
  • het toekomstig takenpakket, werkrooster en de bereikbaarheid
  • zijn verwachtingen over de werkervaringsplaats

De selectieverantwoordelijke kan de werkervaringsklant ook een aantal praktische tests laten afleggen die peilen naar inzicht en kennis zoals een strijktest, administratieve test of een technische test.
Op het einde van het selectiegesprek bereidt de selectieverantwoordelijke de klant voor op het sollicitatiegesprek en het verloop van de procedure.
Verliep het selectiegesprek goed? Dan volgt er een sollicitatiegesprek.

Het sollicitatiegesprek

De selectieverantwoordelijke:

  • contacteert u om een sollicitatiegesprek in te plannen
  • stuurt u het CV en bespreekt kort de achtergrond van de klant, zijn troeven en aandachtpunten

Het sollicitatiegesprek gaat door op de werkplaats. U bepaalt het verloop van het gesprek. Zo kan u nagaan of de klant en u in de toekomst goed kunnen samenwerken.
De selectieverantwoordelijke is aanwezig om de klant te ondersteunen en om te bemiddelen als dat nodig is.
Na de sollicitatie bespreekt u met de begeleider de resultaten van het sollicitatiegesprek. Uiteindelijk beslist u of u de klant aanneemt.

Delen