Opleidingsmogelijkheden voor de werkervaringsklant

Met een opleiding verhogen de slaagkansen van de werkervaringsklant. De klant leert er vaardigheden die hij kan toepassen in zijn huidige en/of toekomstige job.

De juiste opleiding

U bespreekt samen met de deskundige begeleiding en de werkervaringsklant welke opleiding het best past bij het werkervaringstraject. Jullie houden rekening met:

  • het belang van het huidige en/of toekomstige tewerkstellingstraject
  • de groei van de werkervaringsklant
  • de haalbaarheid om de opleidingsuren in het werkervaringstraject te passen

Het loopbaancentrum van stad Antwerpen heeft een uitgebreid aanbod aan technische en oriënterende opleidingen. Voorbeelden van opleidingen zijn: sollicitatietraining, training arbeidsattitudes,… Ook cursussen Nederlands zitten in het aanbod. De deskundige begeleiding kan u meer informatie geven over deze opleidingen.

De werkervaringsklant kan ook opleidingen volgen van andere organisaties, zoals de VDAB of Buurtwerk Posthof vzw.
Bij Atlas kan de werkervaringsklant terecht voor een taalscreening.

Registratie opleidingsuren

Elke werkervaringsklant (artikel 60, § 7) heeft recht op maximaal 196 uren opleiding per jaar.

Automatische registratie van lessen Nederlands bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en de Centra voor Basiseducatie (CBE)

Er is een automatische gegevensuitwisseling tussen deze scholen en stad Antwerpen. De vormingsuren worden vanzelf geregistreerd.
Voor de lessen Nederlands bij Linguapolis is er geen automatische registratie. Die vallen onder ‘andere opleidingen’.

Registratie andere opleidingen

Mail voor andere opleidingen een aanwezigheidsattest naar info.werkervaringsklant@antwerpen.be

De werkervaringsklant vraagt zelf een aanwezigheidsattest op bij de school en bezorgt dit aan u. Alleen met dat attest heeft de werkervaringsklant recht op recuperatie.

Mail dit attest naar info.werkervaringsklant met als onderwerp ‘aanwezigheidsattest opleidingen’. Doe dit uiterlijk de 10de werkdag van de maand die volgt op de opleidingsmaand.
De stad Antwerpen registreert de vormingsuren.

Registreer 'dienstvrijstelling vorming' in het tijdsregistratiesysteem voor lessen tijdens de werktijd

Volgt de werkervaringsklant een opleiding tijdens de werktijd? Registreer dan ‘DV vorming’ vanaf het tijdstip dat de klant van de werkvloer vertrekt naar de school.
Zo telt de reistijd mee als werktijd.
Eindigt de opleiding later dan de werkdag? Lees meer op deze pagina.

De teller vormingsuren voor lessen buiten de werktijd

De stad Antwerpen registreert deze vormingsuren. Zo komen zij op de teller vormingsuren. Na overleg met u kan de werkervaringsklant uren van deze teller opnemen.

 

Wie betaalt de opleiding?

De kosten voor de opleiding betaalt de werkervaringsklant zelf, tenzij de werkplaats de kost wil dragen.
De klant kan eventueel gebruik maken van de opleidingscheques van de VDAB.

Stad en OCMW kunnen soms een opleidings- en omkaderingspremie (artikel 61) krijgen als een werkervaringsklant (artikel 60, § 7) aan de slag gaat bij een privéwerkgever. Die toelage is een vergoeding voor gemaakte onkosten voor de begeleiding, omkadering en opleiding van de werkervaringsklant.

Zijn de opleidingen verplicht?

Elke werkervaringsklant volgt verplicht Nederlandse les tot hij het vereiste niveau behaalt.
Vindt u en/of de deskundige werkervaring dat een opleiding nodig is om de werkervaringsklant beter te laten functioneren? Dan is de opleiding verplicht.
Gaat de werkervaringsklant niet naar de opleiding of houdt hij er zich niet aan de regels en afspraken? Dan kan dat leiden tot ontslag. Dat geldt ook voor opleidingen die hij volgt buiten zijn werkuren of op zijn vrije dag. Het is dus belangrijk dat de werkervaringsklant de tekst op de opleidingskaart goed leest en ondertekent.

Delen