Uw engagement aan het einde van het traject

Heeft de werkervaringsklant zijn traject positief afgerond? Dan verwachten we van u een concreet engagement. U neemt de klant aan met een andere tewerkstellingsmaatregel of u geeft hem een referentie.

Privé-werkgever

Stelt u een werkervaringsklant tewerk in een privé-organisatie?

Dan levert u de nodige inspanningen om te zorgen dat de werkervaringsklant op het einde van het traject doorstroomt naar een reguliere tewerkstelling.

Met welke tewerkstellingsmaatregelen kan u de klant in dienst nemen?
Na de werkervaring komt de klant nog in aanmerking voor andere tewerkstellingsmaatregelen, zoals:

  • een startbaanovereenkomst
  • een individuele beroepsopleiding (IBO)

Wilt u weten met welke tewerkstellingsmaatregel u een werkervaringsklant kan aannemen?
Contacteer de Werkgeverscel.

Heeft u een inhoudelijke vraag over een tewerkstellingsmaatregel?
Kijk op www.vdab.be/tewerkstelling
Of contacteer:
Reglementeringsdienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
tel. 02 509 26 00

Non-profitorganisatie

Stelt u een werkervaringsklant tewerk in een vzw of overheid met beperkte tussenkomst in de loonkost (categorie 2, 3, 4 of 4 SEI)?

Dan verwachten stad en OCMW dat u:

  • een concreet engagement voor arbeidsbemiddeling opneemt (zie terbeschikkingstellingsovereenkomst, artikel 14 )
  • de klant een referentie geeft

Referentie

In een werkervaringstraject toont de klant zijn capaciteiten en ontwikkelt hij met uw hulp verder zijn vaardigheden. Met een goeie referentie is het voor de klant gemakkelijker om een toekomstige werkgever te overtuigen om hem aan te nemen.

U kan op twee manieren een referentie geven:

  • U schrijft een referentiebrief. De klant mag die bezorgen aan een toekomstige werkgever.
  • U geeft aan de werkervaringsklant de toestemming om uw contactgegevens op te nemen in zijn cv. Dan kan een toekomstige werkgever u contacteren.

Delen