Wat moet er gebeuren in de laatste maand van het traject?

Tijdens de laatste maand van het traject (artikel 60, § 7) komt de einddatum in zicht. Voor die laatste werkdag moeten er een aantal zaken gebeuren.

Dit doet Activering

We berekenen de voorlopige einddatum van het traject en mailen u die in de laatste maand van het traject.

De definitieve einddatum verneemt u in de laatste week van het traject.

Dit doet u

Zeker in de laatste maand van het traject, registreert u alle aan- en afwezigheden meteen of zo snel mogelijk.

U controleert de volgende saldi:

  • uren vakantie
  • contracturen
  • overuren
  • vormingsuren
  • flexuren

U registreert de resterende uren in de juiste toepassing.

Op de laatste werkdag mag de klant geen positieve of negatieve saldi meer hebben.

De werkervaringsklant

De werkervaringsklant heeft recht op sollicatieverlof.

Delen