Fietsvergoeding werkervaringsklant aanvragen

Komt de werkervaringsklant met de fiets naar uw bedrijf? Dan heeft hij recht op een fietsvergoeding
 

Druk dit document af en vul in. Laat de werkervaringsklant dit formulier aankruisen wanneer hij met de fiets komt.
Na 3 maanden scant u het ingevulde document in en mailt u dit naar info.werkervaringsklant.

Hoe een wijziging doorgeven in de afstand van woon-werkverkeer met de fiets?
Gebruik het web-formulier Gegevens werknemer wijzigen.

Delen