Evaluatie werkervaringsklant

Hier vind je het formulier terug waarmee je jouw tewerkstellingsklant evalueert. Aan de hand van wat je hier invult, maken we een actieplan op dat we samen met jou en de klant bespreken.

Evaluatie werkervaringsklant

Opgelet! Doe altijd 2 selecties. 1. selecteer hier de begeleider met een voornaam van A tot J 2. selecteer in de volgende keuzelijst hieronder (K tot Z) de regel ‘mail naar begeleider andere lijst’ Beide acties zijn verplicht om je formulier foutloos te verzenden.
Opgelet! Doe altijd 2 selecties. 1.selecteer hier de begeleider met een voornaam van K tot Z 2.selecteer in de voorgaande keuzelijst hierboven (A tot J) de regel ‘mail naar begeleider andere lijst’ Beide acties zijn verplicht om je formulier foutloos te verzenden.
Heeft de klant bijvoorbeeld voldoende werktempo? Is hij fysiek geschikt voor de functie? Werkt hij ordelijk en nauwkeurig? Volgt hij instructies, regels en procedures? Heeft hij aandacht voor veiligheid? Is hij flexibel? Kan hij het werk zelfstandig plannen en organiseren? Kan de klant zijn takenpakket uitvoeren binnen de afgesproken tijd? ...
Neemt de klant bijvoorbeeld initiatief? Is hij positief ingesteld? Is hij betrokken bij het werk, leergierig en hulpvaardig? Werkt de klant goed samen met collega’s en leidinggevenden? Kan hij de combinatie werk en privé goed aan? Heeft de klant doorzettingsvermogen? Is zijn voorkomen aangepast aan de functie? Volgt de klant de regels over aan- en afwezigheid? Respecteert hij de werkuren en pauzes? Meldt de klant zich correct ziek? Vraagt hij tijdig verlof aan? Heeft de klant een realistisch jobdoelwit? Is hij bewust van zijn sterke en zwakke punten? Werkt de klant gericht aan zijn toekomst op de arbeidsmarkt?
Toont de klant bijvoorbeeld interesse? Kan de klant belangrijke informatie opnemen? Hoe gaat hij om met feedback? Hoe spreekt, leest of schrijft de klant in het het Nederlands? Is de klant bereid om zijn kennis van het Nederlands te verbeteren? Communiceert hij verbaal en non-verbaal op gepaste wijze? Komt de klant op voor zijn mening en houdt hij daarbij rekening met de anderen? Hoe verloopt het contact met de klanten? …
Vink aan of via de weblink in het dossier van VDAB gescoord werd op de technische competenties. Bij het beantwoorden van de vragen hieronder, denk bijvoorbeeld aan: theoretische en praktische kennis eigen aan de functie. Correct uitvoeren van technische handelingen. In de praktijk brengen van verworven kennis. Afstand tot de reguliere arbeidsmarkt voor deze functie…
Niet verplicht bij de laatste evaluatie.
JE KAN BIJLAGEN TOEVOEGEN TER AANVULLING
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf pdf doc docx xls xlsx.

Delen