Arbeidsongeval: melding en procedure

Hoe verloopt de melding en procedure bij een arbeidsongeval.

Een arbeidsongeval:

 • gebeurt tijdens het werk of op de weg van en naar het werk
 • veroorzaakt  een lichamelijk letsel
 • is het gevolg van een plotselinge en uitwendige gebeurtenis

Is er aan die drie voorwaarden tegelijk voldaan? Dan spreken we van een arbeidsongeval.

 

Melding

1. De werkervaringsklant meldt het arbeidsongeval onmiddellijk aan jou.
2. Jij meldt het arbeidsongeval bij Info+ (0800 62128 of 03 338 13 00).
3. De werkervaringsklant gaat langs de dokter en laat een medisch attest model B invullen.
4. Na het doktersbezoek:

 • laat de werkervaringsklant jou de duur van de afwezigheid weten
 • meld jij de duur van de afwezigheid aan Info+

5. Op basis van het verhaal maakt Info+ een samenvatting van wat er gebeurd is (de voorlopige aangifte).
6. De werkervaringsklant en zijn verantwoordelijke krijgen die voorlopige aangifte in hun mailbox. 
    Je leest het document goed na en moet twee acties doen. Doe je deze acties niet? Dan valt het proces stil:

 • laat Info+ weten dat je de voorlopige aangifte goedkeurt of geef eventuele aanpassingen en/of aanvullingen door
 • bezorg het medische attest model B aan Info+

7. Op basis van dit document gebeurt de aangifte van het arbeidsongeval bij Ethias.
8. Gaat het over een ernstig of zeer ernstig arbeidsongeval waarbij werkervaringsklanten betrokken zijn (bvb. een ernstig verkeersongeval waarbij de werkervaringsklant naar het ziekenhuis moet)? Contacteer dan onmiddellijk de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD).
9. Alleen als de datum van de werkhervatting afwijkt van die op het medisch attest, dan meld jij of de werkervaringsklant de werkhervatting bij Info+.

Contactgegevens

GPD / Arbeidsveiligheid (enkel bij een ernstig of zeer ernstig arbeidsongeval)
Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
03 338 26 85
Openingsuren: alle werkdagen van 9 tot 16 uur.
E-mail: GPD_arbeidsveiligheid@antwerpen.be

Stad Antwerpen/Personeel & Organisatie/dienst arbeidsongevallen
Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
03 338 65 61
P&O_Arbeidsongeval@antwerpen.be
Bereikbaar alle werkdagen van 9u tot 16u30.

Documenten

Geef het geneeskundig getuigschrift model B mee aan de werkervaringsklant.
Hij laat het geneeskundig getuigschrift model B invullen door de behandelend geneesheer.
Het geneeskundig getuigschrift model B moet altijd een letsel vermelden.
Ethias aanvaardt geen geneeskundig getuigschrift model B zonder vermelding van de aandoening.
Controleer ook altijd of de datum van het ongeval juist op het getuigschrift staat.
De verantwoordelijke of de werkervaringsklant stuurt het geneeskundige getuigschrift model B naar P&O_Arbeidsongeval@antwerpen.be of reageert op de mail van Info+.

Arbeidsongeschiktheid

Is de werkervaringsklant arbeidsongeschikt?
Staat op het getuigschrift model B de periode van afwezigheid? Dan volstaat dit.
Staat de periode niet op het getuigschrift? Dan vraagt de werkervaringsklant aan zijn behandelend geneesheer een medisch attest (doktersbriefje).
De werkervaringsklant bezorgt dat medisch getuigschrift ten laatste de volgende werkdag aan P&O_Arbeidsongeval@antwerpen.be of aan Info+. 
Bij verlenging van de arbeidsongeschiktheid verwittigt de werkervaringsklant onmiddellijk zijn verantwoordelijke en Info+. Een nieuwe aangifte arbeidsongeval is niet nodig. Een nieuw medisch getuigschrift (doktersbriefje) wel.

Onkosten

De werkervaringsklant houdt alle gemaakte kosten en bewijsstukken goed bij.
Is het arbeidsongeval erkend? Dan betaalt Ethias de rekeningen voor de werkervaringsklant. 

Stuur de originele rekeningen/facturen met de gewone post naar:
Ethias
Dienst arbeidsongevallen 
Postbus 10036 

1070 Brussel 

Verwijs hierbij naar polisnummer 6061902.
Ethias aanvaardt geen kopies of scans via mail.

De werkervaringsklant kan gemaakte kosten altijd recupereren bij de mutualiteit in afwachting van een beslissing. Hij moet wel altijd expliciet vermelden dat het om een arbeidsongeval ging.

Nadat de voorlopige aangifte van Info+ gelezen en goedgekeurd is, krijgt de werkervaringsklant een brief van Ethias op zijn thuisadres.

 • Het arbeidsongeval werd aanvaard? In de brief staan richtlijnen over hoe de werkervaringsklant de kosten en rekeningen kan binnenbrengen
 • Ethias houdt de aanvaarding van het arbeidsongeval in beraad? Ethias vraagt bijkomende inlichtingen op. Het is belangrijk dat de werkervaringsklant het inlichtingenformulier invult en aan Ethias bezorgt.
 • Het arbeidsongeval wordt geweigerd. Ethias vergoedt geen kosten.

Bij verzorging in een ziekenhuis vermeldt de werkervaringsklant bij de inschrijving uitdrukkelijk dat:

 • het om een arbeidsongeval gaat
 • hij personeelslid is van OCMW Antwerpen

Het ziekenhuis kan de rekening dan direct overmaken aan Ethias zodat de werkervaringsklant de kosten niet hoeft voor te schieten.

Na het ongeval

Is de werkervaringsklant minder dan 30 dagen afwezig?
Dan krijgt hij na een tijdje de vraag van Ethias of hij genezen is. Reageert de werkervaringsklant niet of te laat op deze vraag? Dan beschouwt Ethias hem als volledig genezen. Komen er daarna nog medische kosten? Deze zal Ethias niet meer vergoeden.

Is de werkervaringsklant meer dan 30 dagen afwezig?
Dan krijgt de werkervaringsklant een uitnodiging  van FOD MEDEX voor het afsluiten van het arbeidsongeval, of als er sprake is van een blijvend letsel, het toekennen van een rente.  Het is belangrijk dat de werkervaringsklant ingaat op de uitnodiging van FOD MEDEX. Komt hij niet opdagen? Dan kan dat grote financiële gevolgen hebben.

Contactgegevens

Tel: 
03 338 13 00 of 0800 62 128

 

Weekdagen: 

Telefonisch en digitaal bereikbaar van 6.30 tot 17 uur.

Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 338 25 88

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Delen