Geweld, pesterijen, ongewenst gedrag en risico op burn-out

Stad Antwerpen wil een veilige en gezonde omgeving voor alle medewerkers. Daarom hebben we een beleid tegen agressie.

Geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en risico op stress of burn-out

We spreken van geweld op het werk als iemand psychisch of fysiek bedreigd of aangevallen wordt tijdens het werk. Het kan gaan om:

 • fysieke agressie, zoals slaan of dingen stukmaken
 • verbale agressie, zoals beledigingen of plagerijen

Pesterijen op het werk is een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen gedurende een bepaalde tijd die de waardigheid en persoonlijkheid van een persoon aantasten of een vijandige omgeving creëren.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk is elke vorm van ongewenst verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie. 
Dat gedrag tast de waardigheid van een persoon aan of creëert een vijandige omgeving. Het kan gaan om:

 • fysiek gedrag, zoals aanrakingen, slagen en verwondingen, verkrachting …
 • verbaal gedrag, zoals wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties …

Er is een psychosociaal risico (stress, burn-out) als een werknemer psychische schade , eventueel met lichamelijke schade, kan ondervinden als gevolg van de werkomstandigheden is dat een psychosociaal risico.
Psychische schade kan zich uiten in

 • angsten
 • depressie
 • burn-out
 • zelfmoordgedachten
 • posttraumatische stress
 • lichamelijke uitputting
 • slaapproblemen
 • verhoogde bloeddruk
 • hartkloppingen
 • maag – en darmproblemen

Je bent als werkgever  verantwoordelijk als de situatie objectief een risico vormt en als u invloed heeft op de factoren die het risico in de hand werken.

Op de website van de federale overheid vind je de wetgeving en meer informatie over psychosociaal welzijn op het werk.

Contactgegevens

Adres: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 338 25 88

Delen