Agressiebeleid

Stad Antwerpen wil een veilige en gezonde omgeving creëren voor alle medewerkers. Daarom aanvaarden we geen enkele vorm van agressie.

Hoe meld je een klacht bij agressie door de werkervaringsklant?

  • Verwittig de begeleider van jouw werkervaringsklant. Kan je hem niet bereiken? Contacteer dan het onthaal op 03 338 60 00 en vraag naar een vervanger.
  • Activering klaart samen met jou uit welke stappen er gezet worden (bvb. een ontslag om dwingende redenen).

Delen