Wie doet wat

Voor een werkervaringsklant bij jou start met werken doorloopt hij een traject bij deze specifieke medewerkers: 

1. De maatschappelijk werker

 • leidt professioneel activeerbare leefloonklanten toe naar Activering
 • zorgt voor een volledig en kwalitatief dossier

 

2. De administratieve medewerker van de dienst Toeleiding

 • controleert de dossiervoorwaarden
 • ondersteunt de deskundige toeleiding

 

3. De deskundige toeleiding

 • heeft een verfijnend gesprek met de klant
 • bespreekt de vacature die de Werkgeverscel voorstelde met de klant en bereidt hem voor op het sollicitatiegesprek
 • heeft na het sollicitatiegesprek nog een afrondend gesprek met de klant
 • maakt een actieplan voor de klant dat tijdens het hele traject opgevolgd en aangevuld wordt

 

4.   De deskundige Werkgeverscel

 • matcht de klant met een vacature op basis van het advies van de deskundige toeleiding
 • organiseert het sollicitatiegesprek van de klant 
 • koppelt het resultaat van het sollicitatiegesprek terug naar de deskundige toeleiding

 

5. De Indiceringscel

 • vult de indiceringslijst in na doorverwijzing door een maatschappelijk werker, deskundige toeleiding of begeleider
 • vraagt op basis van die indiceringslijst een indicering voor de klant aan bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

 

Delen