Hoe komt een werkervaringsklant (artikel 60, § 7) bij je bedrijf terecht?

Onze deskundigen bekijken welke klant het beste past bij je vacature. Na een sollicitatiegesprek beslis jij of de klant bij jou mag starten.

De selectie

De deskundige van de Werkgeverscel onderzoekt welke vorm van werk bij de klant past en of hij voor bepaalde trajecten zoals artikel 60, § 7  in aanmerking komt.  Hij houdt daarbij rekening met de competenties en opleidingsnoden.
Knelpunten die het starten met een job verhinderen (zoals bijvoorbeeld kinderopvang), pakken de deskundige en de klant samen aan.
Vindt de deskundige een geschikte vacature? Dan volgt een selectiegesprek bij de selectieverantwoordelijke.

Het selectiegesprek

In dit gesprek bevraagt de selectieverantwoordelijke de klant over:

  • zijn motivatie
  • zijn CV
  • het toekomstig takenpakket, werkrooster en de bereikbaarheid
  • zijn verwachtingen over de werkervaringsplaats

De selectieverantwoordelijke kan de werkervaringsklant ook een aantal praktische tests laten afleggen die peilen naar inzicht en kennis zoals een strijktest, administratieve test of een technische test.
Op het einde van het selectiegesprek bereidt de selectieverantwoordelijke de klant voor op het sollicitatiegesprek en het verloop van de procedure.
Verliep het selectiegesprek goed? Dan volgt er een sollicitatiegesprek.

Het sollicitatiegesprek

De selectieverantwoordelijke:

  • contacteert je om een sollicitatiegesprek in te plannen
  • stuurt je het CV en bespreekt kort de achtergrond van de klant, zijn troeven en aandachtpunten

Het sollicitatiegesprek gaat door op de werkplaats. Jij bepaalt het verloop van het gesprek. Zo kan je nagaan of de klant en jij in de toekomst goed kunnen samenwerken.
De selectieverantwoordelijke is aanwezig om de klant te ondersteunen en om te bemiddelen als dat nodig is.
Na de sollicitatie bespreek je met de begeleider de resultaten van het sollicitatiegesprek. Uiteindelijk beslis jij of je de klant aanneemt.

Delen