Functieprofiel

Aan de hand van een goed functieprofiel zoekt de selectieverantwoordelijke een kwalitatieve match.

Het functieprofiel bestaat uit:

  • een omschrijving van de organisatie en de sector
  • een opsomming van het takenpakket, opgedeeld in fases
  • een omschrijving van de profielvereisten

Als het nodig is, kan de selectieverantwoordelijke een bedrijfsbezoek plannen. Bovendien is er regelmatig overleg tussen de begeleider van de werkervaringsklant en de selectieverantwoordelijke.

Delen