Dienstvrijstelling

De werkervaringsklant krijgt de toestemming om voor de volgende specifieke gevallen tijdens de werktijd afwezig te zijn voor de hoogst nodige tijd:

  • voor deelname aan selectieproeven
  • voor sollicitatieverlof
  • voor vergaderingen van vakbonden in de dienstlokalen, behalve wanneer de goede werking of de continuïteit van de dienst of de openbare veiligheid in het gedrang komt
  • voor vorming en opleiding tijdens de werkuren na overleg met de begeleider
  • voor borstvoedingspauzes, volgens de wettelijke bepalingen
  • als Stad Antwerpen, de dienst Activering of Personeelmanagement hem oproepen
  • als de arbeidsgeneesheer hem oproept voor een geneeskundig onderzoek 
  • voor een screeningsmammografie bij vrouwelijke medewerkers vanaf 50 jaar

Delen