Sollicitatieverlof

De werkervaringsklant kan sollicitatieverlof opnemen:

1. om zich in te schrijven bij:

  • de VDAB
  • uitzendkantoren

2. voor sollicitatiegesprekken
3. voor andere gerelateerde activiteiten

Toestemming

De klant overlegt altijd eerst met jou en de begeleider.
Gaan jullie akkoord met de afwezigheid? Dan krijgt de klant toestemming om op het afgesproken tijdstip sollicitatieverlof op te nemen.

Afwezigheid registeren

Na het sollicitatieverlof bezorgt de werkervaringsklant jou de nodige bewijzen.
Je registreert de afwezigheid op dezelfde manier als andere afwezigheden.

Delen