Waarom artikel 60, § 7

De stad Antwerpen draagt bij aan de maximale realisatie van de sociale grondrechten van de bewoners van de stad. Het activeren van klanten van de sociale centra via een duurzame job is dan ook topprioriteit.

Wettelijke opdracht

De stad/OCMW Antwerpen heeft een wettelijke opdracht: zorgen dat elke Antwerpenaar een menswaardig bestaan heeft.
Daarbij:

• moeten mensen met een leefloon ook zelf inspanningen doen
• moeten de middelen terechtkomen bij wie ze echt nodig heeft
 

Missie

De stad Antwerpen draagt bij aan de maximale realisatie van de sociale grondrechten van de bewoners van de stad.
Werk of het recht op zinvolle activiteit is een van die grondrechten. Werk is bovendien een belangrijke hefboom om uit de armoede te geraken en te blijven.
In het beste geval is dat werk in het Normaal Economisch Circuit (NEC).
Het werkervaringstraject artikel 60, § 7 is daarvoor een prima springplank.
Jij als werkgever bent daarbij de geschikte partner.
 

Visie

Het activeren van mensen met een leefloon via een duurzame job is een topprioriteit voor stad Antwerpen. Niet iedereen is klaar om onmiddellijk in het normaal economisch circuit (NEC) te stappen. Vaak hebben mensen met een leefloon extra versterking nodig op het vlak van arbeidsattitude, taal, werkritme en vakkennis.
De dienst Activering begeleidt hen in dit groeiproces.
Sommige klanten volgen best een opleiding.
Andere klanten hebben heel wat talenten maar missen relevante ervaring op de werkvloer. Zij hebben nood aan werkervaring en meestal ook aan vorming tijdens de werkervaring.
 

Sociale tewerkstelling in je bedrijf?

Geef je mensen die nog een duwtje in de rug nodig hebben graag een kans?
Dan is sociale tewerkstelling via artikel 60, § 7 vast en zeker een interessant aanwervingskanaal voor je bedrijf. Het takenpakket is gericht op persoonlijke groei. Daardoor is de werkervaringsklant op het einde van het traject een ervaren medewerker. En wie weet wel onmisbaar voor je organisatie.
Alle belangrijke informatie vind je per thema op deze website. Lees zeker ook deze brochure.
 

Delen