De voordelen van artikel 60, § 7

Een tewerkstelling artikel 60, § 7 heeft veel voordelen, voor jou en de werkervaringsklant. We zetten ze op een rij.

Financiële voordelen

Een werkervaringstraject is financieel voordelig voor je organisatie. Een tewerkstelling via artikel 60 krijgt overheidssubsidies. De kosten voor jou als werkgever blijven beperkt.
Als privébedrijf heb je soms ook recht op een opleidings- en omkaderingspremie  die bepaalde opleidings- en begeleidingskosten dekt. Die premie bedraagt voor een voltijdse tewerkstelling 250 euro per maand en dat voor maximaal 12 maanden.

Win-win

De werkervaringsklant doet werkervaring op, terwijl je bedrijf zijn sociaal engagement toont en kan rekenen op begeleiding van de dienst Activering. Wij helpen de klant om zich te ontwikkelen tot een ervaren werkkracht. Zo kan hij ook na zijn werkervaringstraject een aanwinst zijn voor je organisatie.

Bovendien kan de dienst Activering je informeren over de bestaande tewerkstellingsmaatregelen waarvoor de kandidaat na zijn werkervaringstraject in aanmerking komt.
 

Ons engagement

OCMW Antwerpen is de juridische werkgever van de werkervaringsklant en stelt hem volgens specifieke voorwaarden ter beschikking van je organisatie.
Arbeidsongevallen en de loonadministratie blijven de verantwoordelijkheid van stad/OCMW Antwerpen. Het arbeidsreglement van je bedrijf is van toepassing voor zover dit niet strijdig is met het Reglement Werkervaringsklanten van stad Antwerpen.
Elke werkervaringsplaats krijgt een begeleider toegewezen.

Die deskundige:

  • begeleidt de klant inhoudelijk tijdens het hele traject
  • bereidt de klant voor op zijn werkervaringstraject via vooropleidingen
  • plant tijdens de tewerkstelling acties om de vaardigheden van de klant te versterken
  • volgt het verloop van de tewerkstelling op en komt regelmatig langs op de werkvloer
  • evalueert samen met iemand van je organisatie het groeiproces van de klant

Delen