De terbeschikkingstellingsovereenkomst

We willen graag vlot met je samenwerken. Daarom maken we afspraken. Die staan in een terbeschikkingstellingsovereenkomst die jij, OCMW Antwerpen en de artikel 60-medewerker ondertekenen.

Duur en omvang

Privé-werkgever

De overeenkomst geldt maar voor:

 • één artikel 60-medewerker
 • de duur van het traject artikel 60

Stel je meer artikel 60-medewerkers tewerk?
Dan krijg je voor elke medewerker een aparte terbeschikkingstellingsovereenkomst.

Non-profitorganisatie

Stel je een artikel 60-medewerker tewerk bij een overheidsbedrijf of vzw?
Dan geldt de terbeschikkingstellingsovereenkomst voor:

 • een vast aantal artikel 60-medewerkers
 • een periode van een jaar

Het aantal artikel 60-medewerkers aanpassen

Wil je meer artikel 60-medewerkers inzetten in je bedrijf?
Vraag dan een uitbreiding aan voor een bestaande of nieuwe functie.

Hoe vraag je een uitbreiding aan?

Mail je aanvraag naar de Werkgeverscel.
Vermeld zeker deze info:

 • de coördinaten van je bedrijf
 • de contactpersoon binnen je bedrijf
 • de naam van de begeleider
 • het aantal extra vacatures
 • over welke functie(s) het gaat
  Bestaat de functie al? Stuur dan het functieprofiel mee als bijlage.

Bestaat de functie al?

De Werkgeverscel bekijkt het huidige functieprofiel en stelt zich deze vragen:

 • Bevat het geschikte competenties?
 • Kan de artikel 60-medewerker zich ontplooien en voorbereiden op het normaal economisch circuit (NEC)?

Gaat het om een nieuw functieprofiel?

De Werkgeverscel bezorgt je deze sjablonen en vraagt je om die ingevuld terug te sturen:

 • het functieprofiel
 • het doorstroomengagement
 • het vormingsplan
 • de bedrijfsfiche
 • de werkpostfiche

Wat gebeurt er verder met je aanvraag?

De Werkgeverscel:

1. evalueert de lopende samenwerking en bekijkt of je bedrijf:

 • voldoende ondersteuning biedt
 • de bestaande vacatures op een goede manier invult
 • de afgesproken administratieve taken goed opneemt, zoals de registratie van aan- en afwezigheden

2. kijkt de looptijd van de bestaande terbeschikkingstellingsovereenkomst na en maakt:

 • een toevoeging (addendum) aan als de overeenkomst nog een tijd geldig is
 • een nieuwe terbeschikkingstellingsovereenkomst op als die bijna vervalt

3. bekijkt de aanvraag kritisch. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze artikel 60-medewerkers kunnen doorstromen naar een duurzame tewerkstelling.

Wil je minder vacatures voor een bepaald functie of kan je een bepaalde functie niet meer aanbieden?
Mail je vraag naar de Werkgeverscel.
 

De terbeschikkingstellingsovereenkomst vernieuwen

 1. Een vijftal maanden voor het einde van de terbeschikkingstellingsovereenkomst contacteert Stad Antwerpen jou om te onderhandelen over de afspraken.
 2. Stad Antwerpen beoordeelt je aanvraag op:
 • de inhoud
 • je engagement om andere vacatures in te vullen
 • de situatie van de arbeidsmarkt

Op basis van deze onderhandelingen kan er voor gekozen worden om de samenwerking te stoppen. De terbeschikkingstellingsovereenkomst wordt dan niet vernieuwd.

Je wil de samenwerking vroegtijdig stopzetten

Je maakt een brief waarin je de reden(en) opneemt om de terbeschikkingstellingsovereenkomst vroegtijdig te stoppen.
Die brief onderteken je en mail je naar de Werkgeverscel.

Hou rekening met een opzegtermijn van drie maanden.

Stad Antwerpen stopt de samenwerking vroegtijdig

Stad Antwerpen kan de samenwerking stoppen, als je de afspraken uit de terbeschikkingstellingsovereenkomst niet nakomt.

Delen