Indicering

Inhoud

Werkervaringsklanten klaarstomen voor de reguliere arbeidsmarkt is een van de doelen van Tijdelijke Werkervaring (TWE). Bij sommige klanten stel je tijdens het TWE-traject vast dat ze de vooropgestelde doelen niet halen en onvoldoende presteren. Deze klanten moeten intensiever ondersteund worden dan anderen. Zij komen mogelijk in aanmerking voor indicering.

Indicering brengt na een uitgebreid onderzoek het functioneren van een klant in kaart: wat zijn de kwaliteiten maar ook werkpunten? Medewerkers van de Indiceringscel van stad Antwerpen voeren dit onderzoek met als doel de klanten te versterken. Hoe functioneert een klant op de werkvloer, hoe verlopen de opdrachten,... deze informatie van het TWE-traject is cruciaal bij het onderzoek van de klant, het vormt de basis van elke indicering. Aan de hand van deze informatie en vanuit het referentiekader van de reguliere arbeidsmarkt tonen ze aan waar er rendementsverlies is en nood aan ondersteuning.

De klant kan dit advies krijgen:

 • maatwerk of eerder gekend als 'sociale en beschutte werkplaats'
 • lokale diensteneconomie (LDE)

In beide gevallen komt de klant in aanmerking voor sociale economie (SEC), waar arbeidskansen geboden worden voor deze specifieke doelgroep

Infosessie over indicering

De stad Antwerpen ondersteunt bedrijven die werken met werkervaringsklanten 'artikel 60'. 

Met deze infosessie:

 • leer je hoe je rendementsverlies en een verhoogde ondersteuningsnood bij een werkervaringsklant herkent
 • krijg je tools aangereikt om gericht te observeren en detecteren

Door jouw observaties kan de Indiceringscel een dossier opbouwen en indienen bij VDAB. Is het dossier goed onderbouwd? Dan volgt een erkenning voor de klant om te werken in de sociale economie. De klant wordt daarna ook door VDAB bemiddeld naar een werkplek.

 

Voor wie?

Werkgevers Artikel 60 die willen weten:

 • wat indicering precies betekent
 • wie er in aanmerking komt
 • hoe het proces verloopt
 • welke informatie zij moeten geven

 

Waar en hoe?

De infosessie wordt gegeven door een medewerker van de Indiceringscel van stad Antwerpen. Ook een medewerker van de Werkgeverscel is aanwezig.

De sessie gaat door in de Tuinbouwstraat 8, 2018 Antwerpen.
Hoe bereik je Activering? Bekijk het plannetje.

Tijdens deze sessie van 3 uur mag je dit verwachten:

 • Wat is indicering en voor welke doelgroep is het mogelijk?
 • Hoe aanmelden voor indicering?
 • Wat zijn de gevolgen voor je bedrijf en voor de werkervaringsklant?
 • De aangebracht theorie brengen we in praktijk met enkele oefeningen.
 • Cijfers van 2020.

 

Hoe inschrijven?

Schrijf je hier in en je ontvangt een uitnodiging voor de eerstvolgende sessie.

 

Delen