Vergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen

Voor verplaatsingen voor het werk en woon-werkverkeer met fiets of openbaar vervoer krijgt de werkervaringsklant een vergoeding.

Auto en bromfiets

Komt de werkervaringsklant met de bromfiets of auto? Dan betalen we de daaraan verbonden kosten niet terug.

Openbaar vervoer

Voorwaarden
De werkervaringsklant heeft recht op een vergoeding openbaar vervoer als hij:

 • van thuis heen en weer naar het werk gaat met trein, tram of bus (volledig of voor een deel)
 • de meest efficiënte route neemt tegen de voordeligste prijs

Er zijn geen beperkingen in de af te leggen afstand.

Bedrag

De begeleider bekijkt samen met de werkervaringsklant of deze recht heeft op een sociaal abonnement. 

Stad Antwerpen betaalt altijd 80% van het aankoopbedrag van een abonnement terug. Ook als het een sociaal abonnement is.

De andere 20% betaalt de werkervaringsklant zelf. Een derdebetalingsregeling is niet mogelijk voor wie recht heeft op een sociaal abonnement.

De werkervaringsklant probeert om zijn kosten zo laag mogelijk te houden:

 • Kost een rittenkaart meer dan een abonnement, dan koopt de werkervaringsklant een abonnement.
 • De werkervaringsklant gebruikt de rittenkaart enkel voor woon-werkverkeer, niet voor privéverplaatsingen.
 • Een vouwfiets mag gratis mee op de trein. Neemt de werkervaringsklant een gewone fiets mee, dan betaalt hij zelf de kost.
 • Als de werkervaringsklant in eerste klasse wil reizen, dan betaalt hij zelf het supplement.

Derdebetalersysteem
Bij een derdebetalersysteem:

 • betaalt Stad Antwerpen 80 % rechtstreeks aan de Lijn of de NMBS
 • betaalt de werkervaringsklant zelf 20 % aan de Lijn (met een overschrijving) of de NMBS (aan het loket)

De geldigheidsduur van het abonnement mag niet langer zijn dan de duur van het werkervaringstraject.

Hoe aanvragen?

Hoe verlengen?

 • Abonnement van de NMBS:
  • Hij gaat naar een loket van de NMBS en vraag om zijn abonnement te verlengen.
  • Dat doet hij voor zijn abonnement vervalt.
 • Abonnement van De Lijn:
  • Hij krijgt automatisch een overschrijving van De Lijn.
  • Wenst de werkervaringsklant zijn abonnement niet te verlengen?
   Dan betaalt hij de overschrijving niet, en geeft dat door aan info.werkervaringsklant.

Denk eraan

 • Komt de werkervaringsklant uitzonderlijk met het openbaar vervoer of had hij al een abonnement? Dan betaalt stad Antwerpen ook 80 % van een rittenkaart of abonnement terug.
 • De werkervaringsklant vult het (e-)formulier ‘Woon-werkverkeer met openbaar vervoer: opgave’ in. Gebruikt de werkervaringsklant geen e-formulier? Dan bezorgt hij het ingevulde formulier met het vervallen abonnement aan info.werkervaringsklant.
 • Het derdebetalersysteem geldt enkel voor abonnementen, niet voor biljetten enkele reis en rittenkaarten.
 • Gebruikt de werkervaringsklant het derdebetalersysteem niet? Dan gebeurt de terugbetaling via zijn loon.

Fiets

Voorwaarden
De werkervaringsklant heeft recht op een fietsvergoeding als hij

 • van thuis uit heen en weer fietst naar het werk (helemaal of voor een deel)
 • minstens een kilometer (enkele afstand) fietst
 • altijd de kortste veilige fietsroute neemt

Denk eraan

 • Gebruikt de werkervaringsklant een ‘velo’ stadsfiets? Dan kan hij ook een fietsvergoeding aanvragen. De kosten voor het abonnement krijgt hij niet terug betaald.
 • De werkervaringsklant krijgt de fietsvergoeding een keer per dag. Gaat hij bijvoorbeeld tijdens zijn middagpauze thuis lunchen? Dan krijgt hij daarvoor geen vergoeding.
 • De werkervaringsklant kan geen fietsvergoeding samen met een andere vergoeding woon-werkverkeer krijgen voor hetzelfde traject.

Voorbeeld
Komt de werkervaringsklant met trein, tram of bus naar het werk? Dan krijgt hij een vergoeding openbaar vervoer. Hij kan dan wel een fietsvergoeding krijgen om per fiets tot aan de bus- of tramhalte of het treinstation te geraken.

Bedrag

Het juiste bedrag voor de fietsvergoeding kan je opvragen bij info.werkervaringsklant.

Druk de afstand uit in volledige kilometers.

 • Fietst de werkervaringsklant nog 500 meter of meer? Dan ronden we het aantal kilometers af naar boven.
 • Fietst de klant minder dan 500 meter? Dan ronden we het aantal kilometers af naar beneden.

Hoe gebeurt de registratie en controle?

Kreeg stad Antwerpen een aanvraag voor fietsvergoeding bij de contractondertekening of bij een mutatie? De registratie in het tijdsregistratiesysteem gebeurt automatisch.

Jij controleert het effectieve fietsgebruik.   Meld eventuele inbreuken aan info.werkervaringsklant. Inbreuken kunnen leiden tot de uitsluiting van het recht op fietsvergoeding en de terugbetaling van de reeds ontvangen vergoeding. Komt de artikel 60-medewerker niet meer met de fiets? Meld ook dit aan info.werkervaringsklant

Toelage dienstreizen

Werkervaringsklanten die met hun eigen fiets dienstreizen maken, kunnen daarvoor ook een vergoeding krijgen voor de kortste, veilige fietsroute. Vraag het bedrag op bij info.werkervaringsklant.

Gebruikt de werkervaringsklant voor een dienstreis het openbaar vervoer? Dan krijgt hij een vergoeding van 100 % van de kostprijs. Ben je een externe werkervaringsplaats? Dan vergoed je die kosten zelf.

Heeft de werkervaringsklant al een abonnement dat voor 80 % terugbetaald is voor het woon-werkverkeer? Dan moet hij dat verplicht gebruiken. De werkervaringsklant krijgt daarvoor geen bijkomende vergoeding.

Delen