Vakantiegeld en eindejaarspremie

Hier vind je meer informatie over het recht op vakantiegeld en eindejaarspremie.

Vakantiegeld

Stad Antwerpen betaalt het ‘dubbele vakantiegeld’ voor alle werkervaringsklanten (arbeider- en bediendencontract) in de maand april. De berekening gebeurt op basis van de prestaties die de werkervaringsklant tijdens het vorige dienstjaar effectief leverde.

Bij uitdiensttreding maakt onze personeelsadministratie na ongeveer twee maanden het overblijvende dubbele vakantiegeld aan de werkervaringsklant over.

Eindejaarspremie

De werkervaringsklant heeft geen recht op een eindejaarspremie volgens de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 43.

Delen