De eerste werkdag

Voor de start van het contract

U krijgt kort vooraf een mail van info.werkervaringsklant met:

  • de naam en de voornaam van de werkervaringsklant
  • zijn rijksregisternummer
  • zijn personeelsnummer
  • de datum van de eerste werkdag op uw werkvloer
  • de naam van de werkplaats en (indien van toepassing) de afdeling    

U kreeg geen mail?

Dan mag u de werkervaringsklant zeker niet laten starten.
Neem dan zo snel mogelijk contact op met info.werkervaringsklant.

 

Wat doet u op de eerste werkdag?

U beantwoordt op de eerste werkdag de mail die u kort vooraf kreeg van info.werkervaringsklant

In uw antwoord laat u weten of de werkervaringsklant goed gestart is.

 

Onduidelijkheden over de opstartdatum?

Neem contact op met info.werkervaringsklant.

Delen