Je engagement aan het einde van het traject

Heeft de werkervaringsklant zijn traject positief afgerond? Dan verwachten we van jou een concreet engagement. Je neemt de klant aan met een andere tewerkstellingsmaatregel of je geeft hem een referentie.

Privé-werkgever

Stel je een werkervaringsklant tewerk in een privé-organisatie?

Dan lever je de nodige inspanningen om te zorgen dat de werkervaringsklant op het einde van het traject doorstroomt naar een reguliere tewerkstelling.

Met welke tewerkstellingsmaatregelen kan je de klant in dienst nemen?
Na de werkervaring komt de klant nog in aanmerking voor andere tewerkstellingsmaatregelen, zoals:

  • een startbaanovereenkomst
  • een individuele beroepsopleiding (IBO)

Wil je weten met welke tewerkstellingsmaatregel je een werkervaringsklant kan aannemen?
Contacteer de Werkgeverscel.

Heb je een inhoudelijke vraag over een tewerkstellingsmaatregel?
Kijk op www.vdab.be/tewerkstelling
Of contacteer:
Reglementeringsdienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
tel. 02 509 26 00

Non-profitorganisatie

Stel je een werkervaringsklant tewerk in een vzw of overheid met beperkte tussenkomst in de loonkost (categorie 2, 3, 4 of 4 SEI)?

Dan verwachten stad en OCMW dat je:

  • een concreet engagement voor arbeidsbemiddeling opneemt (zie terbeschikkingstellingsovereenkomst, artikel 14 )
  • de klant een referentie geeft

Referentie

In een werkervaringstraject toont de klant zijn capaciteiten en ontwikkelt hij met jouw hulp verder zijn vaardigheden. Met een goeie referentie is het voor de klant gemakkelijker om een toekomstige werkgever te overtuigen om hem aan te nemen.

Je kan op twee manieren een referentie geven:

  • Je schrijft een referentiebrief. De klant mag die bezorgen aan een toekomstige werkgever.
  • Je geeft aan de werkervaringsklant de toestemming om je contactgegevens op te nemen in zijn cv. Dan kan een toekomstige werkgever je contacteren.

Delen