Succesvol doorstromen na een werkervaringstraject

Een werkervaringsklant sluit zijn traject succesvol af als hij daarna kan doorstromen naar een vaste job, een beroepsopleiding met veel kans op werk of interimarbeid.

Hoe zorgen we hier samen voor?

1. Eerste deel van het werkervaringstraject

Voor de start van het werkervaringstraject bekijkt de deskundige toeleiding samen met de klant het jobdoelwit:

  • Ligt dat binnen de competenties van de klant?
  • Welke opleiding is nodig?
  • Zijn de verwachtingen van de klant realistisch?
  • Welke functie kan hij het best krijgen tijdens zijn werkervaringstraject?

De klant doorloopt dat proces verder tijdens zijn werkervaringstraject, onder begeleiding van de begeleider en samen met jou. De coachingsgesprekken en scores op basis van de verwachtingen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld een goed hulpmiddel.

2. Tweede deel van het werkervaringstraject

  1. Tijdens het verdere traject werken we voortdurend aan de best mogelijke doorstroming.
  2. We dagen klanten uit en confronteren hen nog meer met de eisen van de arbeidsmarkt.
  3. Wij bieden sollicitatiemodules aan, laten klanten vacatures opzoeken en solliciteren.

3. Einde van het werkervaringstraject

Alle werkervaringstrajecten Artikel 60 vallen onder het decreet 'Tijdelijke Werkervaring'. Stad Antwerpen begeleidt werkervaringsklanten na hun traject  Artikel 60 verder in hun zoektocht naar een duurzame job, tot maximaal 2 jaar na de start van de tijdelijke werkervaring.

Delen