Wat moet er gebeuren in de laatste maand van het traject?

Tijdens de laatste maand van het traject (artikel 60, § 7) komt de einddatum in zicht. Voor die laatste werkdag moeten er een aantal zaken gebeuren.

Dit doet Activering

We berekenen de voorlopige einddatum van het traject en mailen deze naar jou in de laatste maand van het traject.

De definitieve einddatum verneem je in de laatste week van het traject.

Dit doet jij

Zeker in de laatste maand van het traject, registreer je alle aan- en afwezigheden meteen of zo snel mogelijk.

Je controleert de volgende saldi:

  • uren vakantie
  • contracturen
  • overuren
  • vormingsuren
  • flexuren

Je registreert de resterende uren in de juiste toepassing.

Op de laatste werkdag mag de klant geen positieve of negatieve saldi meer hebben.

De werkervaringsklant

De werkervaringsklant heeft recht op sollicatieverlof.

Delen