Hinderattest aanvragen bij openbare werken

Ondervindt uw zaak hinder van openbare werken in stad Antwerpen? Naast de hinderpremie van de Vlaamse overheid kan u met een stedelijk hinderattest ook een beroep doen op verschillende steunmaatregelen.

Aanvraag hinderattest

Ondervindt uw zaak hinder van openbare werken in stad Antwerpen? Dan kan u een hinderattest aanvragen. Met dat attest kan u een beroep doen op verschillende steunmaatregelen. Het is een bewijs dat u, als ondernemer, hinder ondervindt of ondervonden hebt van openbare werken. Het is geen bevestiging dat u recht hebt op een steunmaatregel. De uiteindelijke beslissing of u al dan niet geniet van een steunmaatregel is de bevoegdheid van de steunverlenende instantie.

Vraag uw hinderattest aan.

Vlaamse hinderpremie

Sinds 1 juli 2017 trad de Vlaamse hinderpremie in werking. Ze vervangt de inkomenscompensatievergoeding en de rentetoelage. De hinderpremie is er voor zelfstandigen en vennootschappen met minder dan tien werknemers, die producten verkopen of diensten leveren waarbij rechtstreeks contact met de klanten vereist is en welke bijgevolg moeilijk uitgeoefend kunnen worden op een andere plaats. De Vlaamse hinderpremie bedraagt 2000€ en wordt automatisch toegekend. Indien de onderneming dient te sluiten, is er een bijkomende sluitingspremie voorzien.

Voor de werken die na 1 juli 2017 gestart zijn, ontvangt u, indien u in aanmerking komt, een brief van het VLAIO. Voor werken die aanvingen vóór 1 juli 2017, kan u nog steeds een hinderattest aanvragen met onderstaand aanvraagformulier, zowel voor de inkomenscompensatievergoeding als voor de rentetoelage.

Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen vindt u meer informatie over de hinderpremie en sluitingspremie.

Welke steunmaatregelen kan u aanvragen met een hinderattest?

U vindt hieronder een kort overzicht van de mogelijke steunmaatregelen die u kan aanvragen. Gedetailleerde informatie en contactgegevens vindt u terug in de brochure 'Steunmaatregelen bij hinder'.


Overige steunmaatregelen

Premie organisatie evenement

Organiseert uw handelaarsvereniging een actie ter promotie van uw winkelgebied tijdens of vlak voor de start van wegenwerken? Dan kan u een premie aanvragen voor de organisatie ervan. 

Contactgegevens

Tel: 
03 338 66 88

Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur

 

Delen