Feestverlichting, straat- en eindejaarsversiering

Is jouw handelaarsvereniging actief in een lokale winkelstraat in district Antwerpen? Dan kan je een toelage aanvragen voor de huur of leasing van feestverlichting in jouw straat. Zo wil district Antwerpen je helpen om een gezellige eindejaarssfeer uit te stralen met mooie en duurzame feestverlichting.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Lokale handelaarsverenigingen met rechtspersoonlijkheid of als feitelijke vereniging, met (lokaal) winkelgebied in district Antwerpen.
 • Elke handelaarsvereniging kan per winkelgebied maximum 1 ondersteuning toegekend krijgen.
 • Aanvragen gelegen op bovenlokaal publiek domein (centrale winkel- of toeristenas), komen niet in aanmerking.

Handelaarsverenigingen kunnen het plaatsen van feestverlichting of straat- en eindejaarsversiering op het openbaar domein aanvragen, en dit in de door de stad vastgelegde winkelstraten en horecakernen. Initiatieven van individuele handelaars zijn niet toegelaten.

Waaraan moet de verlichting en versiering voldoen?

 • De installatie voldoet aan alle standaardvoorwaarden van de brandweer. Specifieke veiligheidsvoorwaarden vindt u in de politiecodex (Hoofdstuk 8 – Afdeling 4 – Onderafdeling 4).
 • De installatie wordt opgehangen tegen de gevel, dwars over de openbare weg van gevel tot gevel op de reglementaire hoogte, en op het trottoir evenwijdig met de rijbaan bevestigd aan palen.
 • De installatie is conform met de richtlijnen van het lichtplan van de stad Antwerpen. Flits- of knipperlichten, lichtkranten of laserverlichting zijn niet toegestaan.
 • Enkel LED-verlichting komt in aanmerking.
 • De installatie wordt ten minste 2 maanden op voorhand gemeld via evenement aanvragen

Welke kosten komen in aanmerking?

De ondersteuning wordt toegekend voor de huur of leasing van de feestverlichting tijdens de eindejaarsperiode. Er kan geen ondersteuning aangevraagd worden voor stroomgebruik, onderhoud of onvoorziene meerkosten.

Bij de aanvraag wordt een definitieve offerte toegevoegd. De toelage bedraagt maximum 75% van de toegestane kosten op deze offerte. 

Opgelet: in het kader van COVID-19 beslist het districtscollege om (net zoals vorig jaar) af te wijken van het maximum van 75% en de toelage op te trekken tot een maximum van 100% voor de eindejaarsperiode 2021-2022.

Hoe aanvragen?

 • Aanvragen kan tot en met 31 oktober.
 • Via de verenigingendatabank: http://opsinjoren.csjdatabank.be
 • Heb je nog geen account, vragen hierbij of hulp nodig? Contacteer ons dan tijdig via onderstaande gegevens.

Meer info?

 

Delen