Ondersteuning handelaarsvereniging

Organiseert je handelaarsvereniging een actie om je winkelgebied te promoten? Stad Antwerpen ondersteunt je handelaarsvereniging. Vraag hier ondersteuning voor de actie aan.

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Kleinschalige initiatieven

 • Je wil samen met enkele andere handelaars een handelaarsvereniging oprichten (feitelijke vereniging of vzw).
  De ondersteuning kan gebruikt worden voor opstartkosten zoals oprichtingsdocumenten opmaken, leden werven of eerste bijeenkomsten organiseren (huur zaaltje, catering...).
 • Je handelaarsvereniging wil het interne netwerk versterken.
  De ondersteuning kan onder meer gebruikt worden voor de ledenadministratie, om een ledenbijeenkomst te organiseren of om nieuwe leden te werven.

Lees het reglement kleinschalige initiatieven.

Stad Antwerpen betaalt tot 50% van de gemaakte kosten terug met een maximum van 500 euro.

Grootschalige initiatieven

Voorwaarden:

 • Het promoot stad Antwerpen als ondernemende stad of als aantrekkelijke winkel- en horecastad, of het benadrukt de sfeer en identiteit van de straat door het gebruik van feestverlichting en/of straatversiering met uitzondering van eindejaarsverlichting.
 • Het versterkt de samenwerking tussen handelaars onderling of met andere partners.
 • Het heeft een duidelijke commerciële doelstelling.
 • Het promoot de desbetreffende commerciële kern als geheel.
 • Het initiatief richt zich op een breed consumentenpubliek.

Lees het reglement grootschalige initiatieven.

Stad Antwerpen betaalt 50% van de gemaakte kosten terug met een maximum per kalenderjaar van 5.000 euro per handelaarsvereniging: 

 • de vereniging organiseert een eenmalige actie en vraagt de maximale toelage van 5.000 euro aan
 • de vereniging organiseert meerdere acties per jaar, waarbij jullie per activiteit maximaal 50% van de gemaakte kosten kunnen terugkrijgen. Gespreid over het jaar is de terugbetaling van de 50% geplafonneerd tot een maximaal bedrag van 5.000 euro. 

Samengevat

Stad Antwerpen betaalt tot 50% van de gemaakte kosten terug met een maximum per kalenderjaar van 5.500 euro per handelaarsvereniging. Dit om te verzekeren dat elke handelaarsvereniging minstens een grootschalig en een kleinschalig initiatief kan organiseren.

Naast het reglement zijn volgende bepalingen van toepassing: 

Hoe aanvragen?

Ondersteuning handelaarsvereniging aanvragen

Organiseert de handelaarsvereniging meerdere initiatieven? 

Je kan de ondersteuning op 2 manieren aanvragen: 

 • per initiatief
 • voor meerdere initiatieven samen.
  • Zorg voor een duidelijke opsplitsing per initiatief, zowel financieel als inhoudelijk. 
  • Door meerdere initiatieven samen aan te vragen hou je de administratie beperkt, zowel voor je vereniging als voor de stedelijke diensten.

Tijdelijke verhoging in het kader van de coronamaatregelen:

De stad Antwerpen verhoogt tot 30 juni 2022 de ondersteuning voor grootschalige initiatieven van 5.000 naar 15.000 euro en het toelagepercentage van 50% naar 75%. Met deze maatregel wil de stad handelaarsverenigingen ondersteunen. Dit houdt in dat: 

Opgelet! 

Bij de organisatie van je initiatief moet je rekening houden met de regelgeving en de coronamaatregelen
Meer informatie over de huidige afspraken voor het organiseren van een evenement lees je hier.

 

Toelage handelaarsvereniging wegenwerken

Organiseert je handelaarsvereniging een actie ter promotie van je winkelgebied of horecakern tijdens of vlak voor de start van wegenwerken? Dan heeft jullie organisatie recht op een hogere ondersteuning tijdens de wegenwerken.

Contactgegevens

Delen

Thema's