Kinderopvangtoelage

De kinderopvangtoelage van stad Antwerpen financiert een deel van de factuur die ouders betalen aan uw kinderdagverblijf voor de opvang van hun kind. Sluit u zich aan bij het systeem van de kinderopvangtoelage? Dan engageert u zich bovendien om samen met stad Antwerpen de kwaliteit van de opvang verder te verbeteren waar nodig.

Er is een tekort aan kinderopvang in de stad en toch staan er plaatsen leeg bij niet-inkomensgerelateerde groepsopvang. Om maximaal gebruik te kunnen maken van deze plaatsen en om de start van nieuwe plaatsen te ondersteunen, wil stad Antwerpen opvang betaalbaar maken door de kinderopvangtoelage. 

Deze toelage geldt voor kinderdagverblijven die werken met een vaste prijs. Kinderdagverblijven die hun prijs berekenen op basis van uw inkomen of opvang bij een onthaalouder, komen niet in aanmerking.

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf).
 2. Registreer uw kinderdagverblijf op kinderopvang.csjdatabank.be.
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie.
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. Vraag de kinderopvangtoelage aan.
 4. Van zodra uw aanvraag voor de kinderopvangtoelage goedgekeurd is, kunnen de ouders zich registreren op www.antwerpen.be/kinderopvangtoelage.

Voorwaarden

 • Uw opvang is gevestigd in stad Antwerpen.
 • U werkt met een vaste prijs.
 • De vaste dagprijs bedraagt maximum 32 euro.
 • U bent bereid in te stappen in het inkomengerelateerd systeem zodra de Vlaamse overheid de mogelijkheid biedt.
 • U beschikt over een positief locatieadvies of u bent opgenomen in het Masterplan Kinderopvang.
 • Uw opvanginitiatief beschikt over een buitenruimte en over geventileerde leef- en slaapruimtes.
 • U werkt samen met het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang of beschikt over een eigen pedagogische omkadering.
 • U werkt met gekwalificeerd personeel in loondienst.
 • U volgt minstens 1 keer per 3 maanden een vorming over kinderopvang, georganiseerd door stad Antwerpen.
 • U neemt deel aan het overleg voor zelfstandige kinderopvang van de stad. 

Lees het volledige reglement (.pdf).

Hoe wordt de toelage berekend?

De toelage past het verschil bij tussen de dagprijs die een ouder betaalt in een kinderdagverblijf met vaste prijs en de dagprijs die ouders betalen in een kinderdagverblijf op basis van het inkomen van de ouders.

 • Het bedrag van de toelage hangt af van het inkomen van de ouders en bedraagt maximum 14 euro per dag.
 • Uw kinderdagverblijf mag geen hogere dagprijs hebben dan 32 euro. In de berekening is dit dagtarief geplafonneerd op 31 euro. De stad past het verschil bij tot dit plafond van 31 euro.
 • Er is geen inkomensgrens voor ouders die gebruik willen maken van de kinderopvangtoelage.

Enkele voorbeelden

Mama Arina wil haar dochter Louise inschrijven in een kinderdagverblijf dat een vast bedrag aanrekent: 28 euro per dag. Als ze Louise naar een kinderdagverblijf zou brengen dat zijn prijs berekent op basis van haar inkomen, zou ze 15 euro per dag betalen. Dat is dus een verschil van 13 euro. De stad past dit verschil bij. Zo betaalt Arina per dag 15 euro in plaats van 28 euro.

Peuter Noa gaat naar een kinderdagverblijf dat een vast bedrag aanrekent. Zijn ouders betalen 30 euro per dag. In een kinderdagverblijf waar de prijs wordt berekend op basis van hun inkomen, zou dat 12 euro zijn. Dat is een verschil van 18 euro. Hier past de stad het verschil gedeeltelijk bij: de toelage bedraagt namelijk maximum 14 euro per opvangdag. De ouders van Noa betalen nu 16 euro per dag in plaats van 30 euro.

Baby Boris gaat binnenkort naar een kinderdagverblijf met een vaste prijs: 32 euro per dag. In een kinderdagverblijf waar de prijs wordt berekend op basis van het inkomen van zijn ouders, zou dat 24 euro zijn. Dat is een verschil van 8 euro. De stad past het verschil gedeeltelijk bij. Het plafond voor de vaste prijs die een kinderdagverblijf kan aanrekenen, ligt op 31 euro per opvangdag. De ouders van Boris krijgen dus een toelage van 7 euro. Ze betalen nu 25 euro per dag ipv 32.

Info voor ouders

Wil u de ouders informeren over de kinderopvangtoelage?Stad Antwerpen maakte een brochure (.pdf) voor ouders over deze nieuwe premie.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 87

Maak een afspraak via telefoon.

Delen

Sectoren

Thema's