Toelage voor vakantieaanbod (buitenschools) voor kleuters

De stad Antwerpen wil een kwaliteitsvol vakantieaanbod garanderen voor alle schoolgaande kinderen. In het bijzonder voor kleuters moet er meer kwalitatief en beter betaalbaar aanbod zijn. Organisatoren kunnen een toelage aanvragen. 

Organiseert u tijdens de schoolvakanties een aanbod voor kleuters? Dan kunt u een toelage per gerealiseerde dag ontvangen van stad Antwerpen.

Zowel organisatoren van vakantieaanbod als organisatoren van voorschoolse kinderopvang die in de vakanties hun aanbod willen uitbreiden kunnen een aanvraag indienen voor deze toelage. Zo worden de vrije plaatsen tijdens vakantieperiodes in de voorschoolse gezins- en groepsopvang optimaal benut en wordt een lokale spreiding van het vakantieaanbod volop gestimuleerd.

Met deze toelage wil de stad zowel de ouders ondersteunen, door het invoeren van een maximale ouderbijdrage en een sociaal tarief, als de organisatoren, door hen te ondersteunen in het aanbieden van een betaalbaar aanbod.

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf).
 2. Registreer uw organisatie of kinderdagverblijf op jeugd.csjdatabank.be.
  - Klik op 'registreer hier'.
  - Registreer als organisatie.
  - U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  - Vanaf nu heeft u toegang tot de aanvraag toelage vakantieaanbod voor kleuters.
 3. Vraag de vakantietoelage aan.
 4. Nadat u de stavingsdocumenten bezorgt met de gerealiseerde aanwezigheidsdagen wordt de toelage uitbetaald.

Voorwaarden

 • U organiseert aanbod tijdens de schoolvakanties in stad Antwerpen.
 • U biedt een dagvullend aanbod aan (minimaal 8 uur per dag).
 • U organiseert minimaal 160 uren vakantieaanbod op jaarbasis (van maandag tot en met vrijdag)
 • De maximum dagprijs voor ouders is 15 euro per dag, alle kosten inbegrepen (minimaal 50% korting voor ouders die recht hebben op sociaal tarief).

Hoe wordt de toelage berekend?

Met de toelage wil de stad Antwerpen organisatoren van vakantieaanbod voor kleuters die hiervoor niet gesubsidieerd worden ondersteunen om dit aanbod kwalitatief en betaalbaar voor ouders te kunnen aanbieden.

 • Het bedrag van de toelage bedraagt 7 euro per gerealiseerde dag of 14 euro per gerealiseerde dag indien de ouders recht hebben op sociaal tarief.
 • De maximum dagprijs voor ouders is 15 euro per dag of minimaal 50% korting op de dagprijs voor ouders die recht hebben op sociaal tarief.

Info voor ouders

Een organisator van vakantieaanbod voor kleuters die de toelage aanvraagt mag u maximum 15 euro per dag (alle kosten inbegrepen) aanrekenen of moet u, indien u recht heeft op sociaal tarief, minimaal 50% korting op deze dagprijs (alle kosten inbegrepen) geven.
De dagprijs moet vermeld staan in het huishoudelijk reglement van de organisator en in de schriftelijke overeenkomst die u afsluit met de organisator.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 69

Delen

Sectoren