Renovatietoelage voor handelspanden

Heb je de voorgevel van je winkel, horecazaak of handelspand gerenoveerd of de commerciële ruimte heringericht? Je kan na de werken een aanvraag doen voor een subsidie. Om deze ondersteuning te krijgen, moet de renovatie aan enkele voorwaarden voldoen.

Wanneer aanvragen

Wie kan aanvragen? 

 • huurder-uitbater van het handelspand 
 • eigenaar-uitbater van een handelspand
 • eigenaar van een handelspand, behalve voor een renovatietoelage voor de inrichting van de zaak 

Renovatietoelage voorgevel gebouw

Je kan een renovatietoelage vragen voor de gerenoveerde voorgevel van het gebouw. 

Voorwaarden

Bedrag toelage

 • 50% van het factuurbedrag exclusief btw 
 • maximum 10.000 euro

Renovatietoelage voorgevel winkelunit

Je kan een renovatietoelage vragen voor de gerenoveerde voorgevel van de winkelunit. 

Voorwaarden

Bedrag toelage

 • 50% van het factuurbedrag exclusief btw 
 • maximum 5000 euro

Renovatietoelage ruwbouwwerken commerciële ruimte

Je kan een renovatietoelage vragen voor de ruwbouwwerken in de commerciële ruimte.

Voorwaarden

Bedrag toelage

 • 50% van het factuurbedrag exclusief btw 
 • maximum 5000 euro

Renovatietoelage inrichting commerciële ruimte

Je kan een renovatietoelage vragen voor de (her)inrichting van de commerciële ruimte.

Voorwaarden

Bedrag toelage

 • 50% van het factuurbedrag exclusief btw
 • maximum 5000 euro

Aanvragen renovatietoelage

Vraag een renovatietoelage aan

Voeg volgende bijlages bij je aanvraag:

 • Facturen op naam van de aanvrager.
 • Overzicht van de facturen en betaalbewijzen. Je kan hiervoor het sjabloon Overzicht facturen en betaalbewijzen (.docx) gebruiken. 
 • Geldige betalingsbewijzen.
 • Bankattest met het rekeningnummer en de naam van de aanvrager. Vraagt de onderneming de toelage aan? Dat is dit het rekeningnummer van de onderneming. 
 • Duidelijke foto’s van de volledige voorgevel voor én na de werken. Doe dit ook als je enkel een toelage voor de commerciële ruimte wenst.
 • Duidelijke foto’s van de commerciële ruimte voor en na de werken. Doe dit ook als je enkel een toelage voor de voorgevel wenst.
 • Heb je een omgevingsvergunning gekregen voor de werken? Voeg dan deze vergunning toe bij je aanvraag. 

Voor huurder-uitbaters:

 • een kopie van handelshuurovereenkomst 
 • RSZ-attest dat bewijst dat de sociale bijdragen tot en met het laatste kwartaal zijn betaald
 • fiscaal attest niet ouder dan 2 maanden dat bewijst dat de aanvrager geen schulden heeft bij FOD Financiën

Uitbetaling

 • Binnen de 30 werkdagen wordt je aanvraag gecontroleerd op volledigheid. 
 • De stad heeft vervolgens 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen. 
 • Bij goedkeuring ontvang je de toelage binnen de 3 maanden. 

Tijdelijk verhoogde toelagen: corona

Renovatietoelage voorgevel gebouw 

Je kan een verhoogde toelage vragen als je de volledige voorgevel van het gebouw renoveerde tijdens de coronaperiode.

Voorwaarden

 • De werken kosten minimum 1.500 euro, exclusief btw. 
 • De werken zijn uitgevoerd en gefactureerd tussen 1 april 2020 en 31 december 2022. 
 • Facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar bij indienen van het dossier.
 • Je dient de facturen ten laatste op 30 juni 2023 in.
 • Je kan deze verhoogde toelage niet combineren met andere renovatietoelagen voor de voorgevel.

Zie artikel 10 in het reglement ondersteuning bij renovatie Antwerpse handelspanden voor alle voorwaarden.

Bedrag toelage

 • 75% van het factuurbedrag exclusief btw 
 • maximum 17.500 euro

Renovatietoelage voorgevel winkelunit 

Je kan een verhoogde toelage vragen als je de voorgevel van de winkelunit renoveerde tijdens de coronaperiode.

Voorwaarden

 • De werken kosten minimum 1.500 euro exclusief btw.
 • De werken zijn uitgevoerd en gefactureerd tussen 1 april 2020 en 31 december 2022. 
 • Facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar bij indienen van het dossier.
 • Je dient de facturen ten laatste op 30 juni 2023 in.
 • Je kan deze verhoogde toelage niet combineren met andere renovatietoelagen voor de voorgevel.

Zie artikel 10 in reglement ondersteuning bij renovatie Antwerpse handelspanden voor alle voorwaarden.

Bedrag toelage

 • 75% van het factuurbedrag exclusief btw 
 • maximum 7.500 euro

Vraag een tijdelijk verhoogde renovatietoelage aan

Verhoogde toelage: heraanleg

AIs je straat of het winkelgebied van je pand heraangelegd wordt, kan je een verhoogde renovatietoelage aanvragen.

Voorwaarden

 • Het pand bevindt zich in een strategische winkelgebied of in een strategische horecakern. 
 • Weet je niet zeker of je pand in dit gebied ligt? Dan kan je dit navragen via detailhandel.horeca@antwerpen.be.
 • De renovatiewerken zijn uitgevoerd tijdens de heraanleg van de straat of binnen het jaar volgend op de heraanleg.
 • De werken kosten minimaal 1500 euro exclusief btw.
 • Je renoveert de volledige voorgevel of de volledige voorgevel van de winkelunit.
 • Je kun deze verhoogde toelage niet combineren met andere renovatietoelagen voor de voorgevel.

Zie artikel 10 in reglement ondersteuning bij renovatie Antwerpse handelspanden voor alle voorwaarden.

Bedrag toelage

 • 75% van het factuurbedrag exclusief btw voor de renovatie van de voorgevel, met een maximum van 17.500 euro
 • 75% van het factuurbedrag, exclusief btw, voor de renovatie van de voorgevel van de winkelunit, met een maximum 7.500 euro

Vraag een verhoogde renovatietoelage aan

Toelage horecaconstructie afbreken

Zonder heropbouw

 • Je kan een toelage vragen als je een gesloten horecaconstructie hebt afgebroken en geen nieuwe gesloten horecaconstructie hebt gebouwd.
 • Je krijgt 100% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 750 euro per lopende meter gevelbreedte.

Heropbouw gevel

 • Je kan een toelage vragen als je een gesloten horecaconstructie hebt afgebroken en de gevel hebt heropgebouwd.
 • Je krijgt 75% van het factuurbedrag exclusief btw, met een maximum van 17.500 euro.
 • of je krijgt 75% van het factuurbedrag exclusief btw, met een maximaal bedrag van 35.000 euro als de heropgebouwde gevel over 2 verdiepingen loopt.
 • of je krijgt 75% van het factuurbedrag exclusief btw, met een maximaal bedrag van 35.000 euro voor de heropgebouwde gevels van een hoekpand.

Zie artikel 10 in het reglement ondersteuning bij renovatie Antwerpse handelspanden voor alle voorwaarden. 

Vraag een toelage aan om een horecaconstructie af te breken

Contactgegevens

Tel: 
03 22 11 333

Telefonisch: elke werkdag van 9 tot 17 uur

Delen