Belasting op vaste, dynamische - en steigerdoekreclame

Wil je reclame op een uithangbord, een geveldoek of een aanplakbord aanbrengen in stad Antwerpen? Dan betaal je hiervoor een belasting.

Delen