Belasting op inname van de openbare weg

Wil je een uitstalling of een publiciteitshouder op de openbare weg plaatsen? Dan heb je een vergunning nodig en betaal je een belasting aan stad Antwerpen.

Delen