Belasting op een vestiging

Je bedrijf betaalt een belasting aan stad Antwerpen voor elke vestiging die je als onderneming, zelfstandige of vrije beroeper ter beschikking hebt op 1 januari van het aanslagjaar. Is je vestiging maximaal 50m² groot, dan betaal je voor dit adres geen vestigingsbelasting.

Delen