Belasting op braakliggende industriegrond

De stad Antwerpen heft een belasting op een braakliggende industriegrond die grenst aan een voldoende uitgeruste openbare weg.De stad heft deze belasting ook op onbebouwde bouwgronden en kavels.

Delen