Verkopen op of langs de openbare weg

Wil je een kraam of foodtruck uitbaten op of langs de openbare weg? Vraag dan een standplaats ambulante handel aan bij stad Antwerpen. Ook een rondrijdende handelaar heeft een toelating nodig. De prijs die je betaalt, hangt af van de gekozen locatie.

Nieuws

Rondrijdende verkoop weer mogelijk

Het Overlegcomité besliste dat ambulante handel met een vaste standplaats én rondrijdende verkoop van voedingswaren (ijskar) weer kan plaatsvinden, met uitzondering van de exclusieve verkoop van alcohol die verboden blijft. Je dient rekening te houden met de veiligheidsafstand van 1.5 meter en respecteer steeds de hygiënemaatregelen. Meer informatie om jezelf en uw klanten te beschermen lees je hier.

Soorten standplaatsen ambulante handelVraag je standplaats ambulante handel aan

Een volledige beschrijving van de aanvraagprocedure vind je in het reglement ambulante handel.

Waar kan ik (niet) uitbaten?

Je kan niet voor elke locatie een aanvraag indienen. In de binnenstad legt het college van burgemeester en schepenen de locaties vast waar ambulante handel wordt toegelaten. Op verschillende plaatsen, zoals in winkelcentra of rond grote voetbalstadions, geldt een leurverbod. In artikels 184 en 403 van de politiecodex vind je een overzicht van de locaties in heel stad Antwerpen waarvoor je geen aanvraag kan indienen.

In dit document vind je een overzicht van alle beschikbare locaties in de binnenstad (wit) en de locaties die ingenomen worden door een abonnement (rood). Dit overzicht wordt regelmatig aangepast.

Een toelating voor verkoop op rondtrekkende wijze is geldig voor het hele grondgebied van stad Antwerpen, met uitzondering van de door het politiereglement of college verboden zones. Bovendien mag een rondrijdende handelaar niet langer stilstaan dan de tijd nodig voor de verkoop van zijn product.

Behandeling aanvraag

  • Een volledige beschrijving van de aanvraagprocedure vind je in het reglement ambulante handel.
  • We nemen een aanvraag voor ambulante handel in behandeling zodra het dossier volledig is met alle vereiste documenten.
  • Een standplaats in de binnenstad of een toelating rondrijdende verkoop kan dan meestal binnen de 5 werkdagen afgeleverd worden.
  • Voor een zelfgekozen standplaats moeten nog adviezen aangevraagd worden en duurt het ongeveer 2 maanden voordat er een beslissing genomen wordt over de toelating.
  • Indien je elektriciteit aanvraagt (niet mogelijk op alle standplaatsen), verlengt dit de behandelperiode met 6 weken. Voor een losse standplaats kan je geen elektriciteit aanvragen.

Schenken van alcoholische dranken

Wie als ambulante handelaar ook sterke en/of gegiste dranken wil serveren, heeft naast een toelating voor een standplaats ook een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze vraag je aan bij de gemeente waar je maatschappelijke zetel van je onderneming gevestigd is.

Vraag je drankvergunning reizende drankslijterij aan

Abonnement
Vraag hier een aanpassing van je toelating/abonnement

Kostprijs

De dagprijs voor een abonnement varieert tussen 11 en 49 euro, afhankelijk van de locatie van de standplaats. Het bedrag wordt per kwartaal afgerekend.

In het retributiereglement worden 4 zones omschreven:

  • Zone A omvat de Via-Sinjoor-as (De Keyserlei, Groenplaats, Grote Markt, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Leysstraat, Meir, Meirbrug, Operaplein, Schoenmarkt, Steenplein, Suikerrui, Teniersplaats) en Park Spoor Noord. Een standplaats in deze zone kost 49€.
  • Zone B omvat enkele bovenlokale pleinen (Gedempte Zuiderdokken, centrale winkel- en toeristische as exclusief Via Sinjoor), officieel beschermde groenzones, toplocaties voor ambulante handel (Eilandje, Theaterplein, Sint-Jansplein), bovenlokale horecakernen en het kernwinkelgebied Centrum Antwerpen. Een standplaats in deze zone kost 38€.
  • Zone C omvat andere bovenlokale straten en pleinen (De Coninckplein), groenzones, lokale horecakernen en kernwinkelgebieden. Een standplaats in deze zone kost 27€.
  • Alle overige straten en pleinen vallen in zone D. Een standplaats in deze zone kost 11€.

Voor de bloemenverkoop Allerheiligen en de verkoop op rondtrekkende wijze gelden specifieke tarieven. In het retributiereglement vind je alle prijzen.

Ontvang je de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld je aan op deze website.

Wens je iets te melden of heb je vragen over je persoonlijk dossier? Stuur dan een e-mail naar ons nieuw mailadres: markten.foren@antwerpen.be.

Delen

Sectoren

Thema's