Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie

Is jouw onderneming actief in de lokale diensteneconomie in stad Antwerpen? Vraag dan een premie aan als je een werknemer uit een kansengroep tewerkstelt, of als je een werknemer uit een kansengroep helpt doorstromen naar het normaal economisch circuit.

Premie voor tewerkstelling van doelgroepwerknemers

  • Maximaal 13.500 euro per voltijds tewerkgestelde doelgroepwerknemer per jaar.
  • De subsidie wordt herberekend als de medewerker deeltijds of geen volledig jaar tewerkgesteld is.

Welke kosten worden gesubsidieerd?

  • De loonkost van je doelgroepwerknemer.
  • De loonkost van omkaderende en begeleidende personeelsleden.

Hoe aanvragen?

  1. Vul het aanvraagformulier (.pdf) in.
  2. Binnen 3 maanden na ontvangst van je aanvraagformulier word je schriftelijk op de hoogte gebracht.

Premie voor nieuwe productie of dienstverlening binnen sociaal ondernemerschap

Wil je een nieuwe dienstverlening uitrollen, je werkvloer innovatief en toekomstgericht organiseren of een digitaal innovatief project uitwerken om sociale tewerkstelling te creëren?

Je bent een onderneming met sociaal engagement of een regulier bedrijf, een sectororganisatie of een kennisinstelling die voor dit project een partnerschap vormen met een sociale onderneming?

De stad maakt een totaal budget vrij van €825.000 voor projecten, ingediend voor 30 juni 2023.

Welke kosten worden gesubsidieerd?
Het project dat jij als ondernemer voorstelt, is een nieuwe dienstverlening in de stad, een vernieuwing op de werkvloer of een technologische of digitale ontwikkeling die complexe taken vereenvoudigt. Deze vernieuwing moet de garantie bieden arbeidsplaatsen te behouden of te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

- Tijdens het voortraject stel jij als ondernemer een innovatieteam samen en werk je een business- en financieel plan uit. Je vertrekt van een business opportuniteit of een problematiek op de werkvloer en bedenkt een innovatiemethodiek of –structuur die kan geïmplementeerd worden. Dit traject maakt kans op financiële steun van max. €20.000.

- Tijdens het implementatietraject werk je je businessplan uit. Je rolt de vernieuwende dienst of productielijn op de werkvloer uit. Je realiseert minimaal een test-productielijn, een prototype of een testzone met digitale toepassingen op de werkvloer. Dit traject maakt kans op financiële steun van max. €60.000.

Hoe aanvragen?
Projecten kunnen gefaseerd ingediend worden tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2023.

Meer info
Meer informatie vind je in het toelagereglement en de financiële richtlijnen. Heb je nog vragen? Mail ze naar work@antwerpen.be.

Contactgegevens

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Delen

Sectoren