Win een prijs voor 'Het Erfgoedjuweel' van 2021

Stel je kandidaat voor 'Het Erfgoedjuweel' van 2021, de monumentenprijs van stad Antwerpen. Je maakt kans op een prijs van 4000 euro.

Wie kan deelnemen?

  • Je bent de eigenaar, architect of projectontwikkelaar van een gebouw met erfgoedwaarde.
  • Het betreft een gebouw dat de afgelopen 5 jaar een nieuwe bestemming kreeg of met zorg in ere werd hersteld.
  • Op grondgebied stad Antwerpen (stad en districten). 

Hoe deelnemen? 

  • Het project moet erfgoedwaarde hebben. Een officieel statuut als beschermd monument of inventarispand is niet nodig.
  • Het kan gaan om woningen, kantoorgebouwen, winkels of nog andere type projecten.
  • De herbestemming of renovatie moet opgeleverd zijn tussen 25 maart 2016 en 25 maart 2021.
  • De indiener is de bouwheer, projectontwikkelaar of architect van het project.

Stel je kandidaat voor 25 maart 2021

www.erfgoedjuweel.be

Je kan de juryprijs van 4000 euro of de publieksprijs van 4000 euro winnen. Deelnemen geeft je ook media-aandacht.

Deel deze pagina: