Werken nieuwe kade Blue Gate Antwerp gestart

Donderdag 22 mei zijn aan de d’Herbouvillekaai de eerste werken gestart aan het duurzame bedrijvenpark Blue Gate Antwerp. In deze eerste fase wordt een nieuwe laad- en loskade voor de bevoorrading van de site gebouwd. Die nieuwe kade wordt ook een stadsdistributiecentrum én zal Antwerpen mee wapenen tegen wateroverlast.

In een eerste fase zal de kaaimuur ter hoogte van de site vernieuwd worden. Die zal daarbij op een hoogte van 9,25 meter worden gebracht en de stad mee beschermen tegen overstromingen. Een deel van de oevermuur zal worden uitgebouwd tot laad- en loskade, die onder meer zal dienen voor de bevoorrading van de site.  Naar verwachting zullen er aanvankelijk 220.000 ton goederen per jaar worden geladen en gelost, het equivalent van ongeveer 9.000 vrachtwagens.  
 


Slimme logistiek

De logistieke zone die op Blue Gate Antwerp ontwikkeld wordt vanuit de nieuwe kaaimuur bedraagt circa 13 hectare. Daarvoor wordt in eerste instantie gemikt op slimme logistiek: logistieke activiteiten met een toegevoegde waarde zoals bijvoorbeeld het bundelen, labelen of monteren van goederen. 
 
Een van de nieuwe zaken die op Blue Gate Antwerp ruimte kunnen krijgen is de bundeling van goederen voor binnenstedelijke distributie. Zo kan bijvoorbeeld lokaal transport van gepalletiseerde goederen zoals bouwmaterialen verschuiven van de weg naar de waterweg. Een eerste concrete toepassing waar aan gedacht wordt, is de aan- en afvoer van materiaal bij de heraanleg van de Scheldekaaien.  
 
De kennis die met dit project wordt opgedaan zal ook elders in Europa worden toegepast. “Veel steden in noordwestelijk Europa kampen met logistieke en mobiliteitsproblemen, maar zouden een deel daarvan kunnen oplossen door meer in te zetten op stadsdistributie via de waterwegen,” zegt ir. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanalen. 
 
De nieuwe kade zal normaal gezien klaar zijn tegen midden 2015.
 

Blue Gate Antwerp, het voormalige Petrolium Zuid

Petroleum Zuid was gedurende meer dan 60 jaar de grootste petroleumhaven van Europa, maar raakte mettertijd in onbruik. Uiteindelijk werd het aangeduid als brownfieldproject.  Sinds 2009 wordt een masterplan uitgewerkt om de site te saneren en om te vormen tot het duurzame bedrijvenpark Blue Gate Antwerp. Dat zal in de nabije toekomst 63 ha ruimte bieden voor onderzoek en ontwikkeling, innovatieve productie en slimme logistiek.

Lees meer op www.bluegateantwerp.eu
 

Deel deze pagina: