Wat verandert er op 1 januari rond afvalophaling?

Bekijk hier een overzicht van wat er verandert op 1 januari 2021 rond de afvalophaling voor bedrijven.

Afvalophaling op feestdagen

Vanaf 1 januari 2021 blijft de ophaaldag voor afval hetzelfde, het hele jaar door. De afvalophaling gaat dus ook gewoon door op feestdagen. Zoek je ophaaldag op www.antwerpen.be/ophaalkalender.

Afvalstickers

Je afvalsticker van 2020 blijft nog geldig in januari 2021. Je moet de afvalcontainer vóór februari van een nieuwe afvalsticker voorzien.

Bestel je afvalsticker online of indien dat niet mogelijk is, via de telefoon bij het stedelijk contactcenter, elke werkdag van 9 tot 17 uur op 03 22 11 333. Om de afvalstickers te bestellen heb je jouw rijksregisternummer of ondernemingsnummer nodig. Hou die info dus bij de hand. 

Impact corona:

  • Door de corona-maatregelen kan de verzending van de afvalstickers langer duren dan normaal (ongeveer 2 weken).
  • Moet jouw bedrijf gesloten blijven of bied je minder restafval aan? Dan kan je misschien best nog even wachten met de aankoop of overwegen om minder afvalstickers aan te kopen.

Meer plastic bij je PMD

Vanaf 1 januari 2021 mogen in de PMD-zak - naast plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons - ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic zakken, folies... Dit betekent veel minder restafval en veel meer recyclage.

De oude PMD-zakken blijven onbeperkt geldig. Vanaf 1 januari mag je ze voor ophaling aanbieden mét de extra plastic verpakkingen. Ook aan de ophaling verandert niets. Je zet de nieuwe blauwe zak op dezelfde dag buiten als vroeger.

Nieuwe sorteerverplichting voor keukenafval

Er zijn nieuwe sorteerregels voor bedrijven met keukenafval en etensresten. Horeca, supermarkten en andere bedrijven met veel voedingsafval moeten selectiever sorteren vanaf 1 januari. Lees of dit geldt voor jouw bedrijf.

Thema's: 
Deel deze pagina: