Vraag uw Pendelfonds subsidie aan

Het Pendelfonds is een Vlaams subsidiefonds voor werkgevers die zelf maatregelen nemen om het autogebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen. Werkgevers kunnen tot 29 november 2015 een subsidievraag indienen.

De Vlaamse regering wil het gebruik van de auto terugdringen ten voordele van de fiets en het openbaar vervoer. Ze verleent subsidies aan bedrijven die zélf actie ondernemen om dit doel te bereiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe infrastructuur zoals een fiets- of voetgangers-doorsteek of fietsenstallingen, bedrijfsorganisatorische initiatieven zoals een mobiliteitscoördinator aanstellen of een fietshersteldienst organiseren, pendelfietsen of een informatiecampagne die werknemers duurzamer doen pendelen.

Principes

Het Pendelfonds steunt op drie basisprincipes:

  • cofinanciering: het Pendelfonds subsidieert projecten tot maximum 50%
  • het Pendelfonds subsidieert projecten tot 4 jaar. Nadien moeten ze zelfbedruipend zijn of op een andere manier gefinancierd worden.
  • enkel de uitvoering van nieuwe en concrete maatregelen komt in aanmerking voor subsidies

Dossier indienen

Om kans te maken op deze subsidies, dient u een uitgebreid dossier in tijdens voor 29 november 2015.
 
Wie kan een dossier indienen? Het Pendelfonds geeft kansen aan:

  • een individueel bedrijf
  • een groep van bedrijven
  • een andere private instelling (zoals een vzw)
  • een samenwerking tussen private en publieke instellingen

Vraag een dossiernummer aan op www.pendelfonds.be

Vragen? Contacteer het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen met uw ideeën en/of vragen.

Deel deze pagina: